Sociologija hrvatskoga društva 5
Šifra: 161199
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mladen Puškarić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opis predmeta
Upoznati studente s programskim sadržajem, znanstvenim principima i rezultatima koji se tiču postanka, razvitka i funkcioniranja pravnih i političkih institucija na hrvatskom prostoru. Taj proces analizirat će se u svekolikom europskom kontekstu funkcioniranja institucija i pravnog sustava država Zapadne Europe. U tom procesu komparativne analize pravno političkog sustava Hrvatske i Zapadne Europe studenti će se upoznati s evolucijom pravno političkog sustava sukladno pravno političkim promjenama do kojih je dolazilo. U proučavanju i interpretaciji programskog sadržaja prisutno je neophodno preklapanje različitih razina (teorijske i pozitivno pravne) i znanstvenih disciplina koje se tima pitanjima bave radi njihovog približavanja potrebama studija i hrvatskog društva

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 0

Opće kompetencije
Koristiti opće znanje o društvu i društvenim procesima
Pripremiti informacije o društvu
Objasniti društvene promjene kroz klasične i suvremene sociološke pristupe
Analizirati osobna i lokalna društvena pitanja
Prikazati porijeklo društvenih problema
Odabrati adekvatan metodološki prisstup u istrživanju društvenih fenomena
Razviti istraživačko pitanje o predmetu

Ishodi učenja
1. Analizirati razvoj pravnog i političkog sustava u Hrvatskoj
2. Prepoznati temeljna obilježja hrvatskog pravnog i političkog sustava
3. primijeniti stečeno znanje na razumijevanje evolucije hrvatskih pravnih institucija
4. objasniti povijesni razvoj hrvatske državnosti
5. Navesti glavna obilježja hrvatskog političkog sustava
6. navesti etape u odnosu između Hrvatske i EU
7. Povezati sve protagoniste razvoja hrvatske državnosti
8. Usporediti razvoj hrvatske države i njezinih susjeda
9. Razviti svijest o značaju hrvatske samostalnosti
10. koristiti sve relevantne izvore za dekonstrukciju nametnutih povijesnih vrijednosti


Tjedni plan nastave
1. Pojam pravo i pravednost
2. Povijesni razvoj pravnih sustava Rima i feudalne Europe
3. Građanske revolucije
4. Pojam suverenosti
5. Razvoj hrvatske države
6. Hrvatska u razdoblju feudalizma
7. Slobode i prava čovjeka i građanina
8. Državne institucije
9. Oblici vladavine
10. Povijesni oblici postojanja hrvatske države
11. Hrvatska i SFRJ
12. Modrna hrvatska država
13. Obilježja Božićnog ustava
14. Insstiticije hrvatske države
15. Hrvatska i Europaka unija


Ocjenjivanje
Pismeni ispit, kolokviji, seminarski rad, prezentacija tema.
Literatura:
  1. Sokol, Smerdel; Ustavno pravo, Zagreb; Informator (2008), str. 507
1. semestar
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
Obavezni predmet - Redovni smjer - Znanstveni

2. semestar Ne predaje se
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički

3. semestar
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički

4. semestar Ne predaje se
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS