Sociološke teorije 2
Šifra: 46229
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Markešić
Erik Brezovec, mag. soc et mag. educ. soc.
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovni je cilj kolegija osposobiti student(ic)e da samostalno i kritički tumače društvene fenomene pomoću analitičkih oruđa koje nude obrađivane teorije. Pri tome se poseban naglasak stavlja na sintetiziranje znanja, tj. kritičko prosuđivanje i povezivanje različitih teorijskih pristupa. Studenti/ce će biti potaknuti/e da kroz prizmu obrađivanih teorija prepoznaju društvene probleme kao istraživačke teme, te da razmišljaju o tome kako bi se koncepti i teorije o kojima čitaju u sklopu kolegija mogli primijeniti na hrvatsko društvo.
Literatura:
  1. Becker, Howard; Preispitivanje teorije etiketiranja; u: Amalgam, 5, str. 99-119
  2. Berger, Peter L. i Thomas Luckmann; Socijalna konstrukcija zbilje; Zagreb: Naprijed, str. knjiga
  3. Certeau, Michel de; Invencija svakodnevice; Zagreb: Naklada MD (2002), str. 7-95
  4. De Beauvoir, Simone; Drugi spol, u: Žene i filozofija,; Zagreb: Centar za ženske studije, Nadežda Čačinović (ur.), str. 135-162
  5. Elias, Norbert; O procesu civilizacije: Sociogenetska i psihogenetska istraživanja; Zagreb: Antibarbarus, str. 7-98; 457-538
Preporučena literatura:
  1. Goffman, Erving; Kako se predstavljamo u svakodnevnom životu; Beograd: Geopoetika (2000), str. 11-47
  2. Mead, George Herbert; Um, osoba i društvo sa stajališta socijalnog biheviorista.; Zagreb: Naklada Jesenski i Turk: Hrvatsko sociološko društvo (2003), str. I-XXX; 147-177
  3. Ritzer, George; Suvremena sociologijska teorija; Zagreb: Globus (1997), str. Odabrana poglavlja
  4. Spasić, Ivana; Sociologije svakodnevnog života.; Beograd: Radunić (2004), str. knjiga
  5. Touraine, Alain; Sociologija društvenih pokreta; Beograd: Radnička štampa (1983), str. 7-201
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Sociološke teorije 1
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 7. 10. 2015. u 14:01
Andreja Sršen

Konzultacije za seminarsku nastavu su ponedjeljkom u dvorani Hvar od 14.20-15.50

Nositeljica seminarske nastave:

Andreja Sršen.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS