Subkulture mladih
Šifra: 188098
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Benjamin Perasović
Izvođači: Benjamin Perasović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je omogućiti studentima uvid u društveni proces subkulturalizacije mladih. To uključuje prepoznavanje fenomena, usvajanje socioloških pojmova i istraživačkih pristupa koji se odnose na subkulturu madih, te razumijevanje dosadašnjega multiparadigmatskoga razvoja sociologije subkultura mladih. Cilj je predmeta, na osnovi relevantne literature i seminarskoga rada, omogućiti studentima usvajanje znanstvenoga diskursa o temi subkultura i teorijsko-metodološkoga okvira za eventualna vlastita znanstvena istraživanja.

U svojoj bogatoj teorijskoj i istraživačkoj povijesti, sociologija subkultura mladih prešla je put koji uključuje skoro cijelo stoljeće eksplicitnoga ili implicitnoga problematiziranja fenomena subkulturalizacije, uz korištenje svih ključnih socioloških paradigmi i suvremenih, post-paradigmatskih diskursa, stvarajući ogromno i raznovrsno nasljeđe istraživačkoga rada. Zbog toga je jedan od važnih ishoda učenja na razini programa sistematizacija znanja o ključnim sociološkim teorijama i pristupima proučavanju društva, kroz prizmu fenomena subkulturalizacije i dosadašnjih socioloških spoznaja o tom fenomenu. Prisutnost teme u popularnoj kulturi i široj javnosti dodatno zaoštrava značenje usvajanja znanstvenoga diskursa o temi koja je često stereotipno i medijski senzacionalistički prikazana, a to ukazuje i na vrijednost koju ovaj predmet (i ishodi učenja) ima za program - osnaženje i sistematizacija znanja o teorijama, paradigmama i istraživačkim praksama u sociologiji i srodnim društvenim znanostima, na primjeru jedne posebne sub-discipline koju obično nazivamo sociologija subkultura mladih.
Ishodi učenja na razini predmeta primarno su u vezi sa glavnim tematskim cjelinama samoga kolegija, zbog toga se očekuje da će uspješno usvajanje gradiva rezultirati: 1. Samostalnom uporabom osnovnih pojmovima sociologije subkultura mladih, poznavanjem i razumijevanjem glavnih pristupa i istraživačkih razdoblja, 2. Uspješnom uporabom pojmova u analizi nastajanja subkulturnih stilova i identiteta u hrvatskom društvu, 3. Usvajanjem pojmova i znanja o istraživačkim metodama kako bi se pripremili za samostalni istraživački rad, 4. Povezivanjem pojmova i istraživačkih pristupa iz sociologije subkultura mladih sa pojmovima i istraživačkim pristupima iz drugih, srodnih područja sociologije i drugih društvenih znanosti, kako bi se sustavno osposobili za samostalni znanstveni rad.

1.Uvod u predmet; prisutnost subkultura u svakodnevnom životu
2.Chichaška škola i početci istraživanja
3. Teorija delikventne subkulture
4. Doprinos interakcionizma sociologiji subkulture
4. Odnos kontrakulture i subkulture
5. Birminghamska škola u istraživanju subkultura mladih
6. Post-subkulturne studije i odnos prema dotadašnjem teorijsko-istraživačkom nasljeđu
7. Subkulture mladih u Hrvatskoj od sedamdesetih do devedesetih
8. Subkulture mladih u suvremenom hrvatskom društvu
9. Mediji i subkulture
10. Paralelni pojmovi: (neo)pleme, afektivni savez i ekspresivna zajednica
Literatura:
1. semestar
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
SOC-dipl (4420): Izborni kolegiji u zimskom semestru (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni

2. semestar Ne predaje se
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički

3. semestar
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
SOC-dipl (4420): Izborni kolegiji u zimskom semestru (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni

4. semestar Ne predaje se
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
Termini konzultacija:

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS