Statistika u društvenim istraživanjima
Šifra: 37765
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Balabanić
Izvođači: Ivan Balabanić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznati polaznike s osnovnim statističkim pojmovima i tehnikama potrebitim za različite primjene u sociologiji.
Opći ciljevi kolegija: studenti će steći osnovna statistička znanja i tehnike koje se koriste u društvenim istraživanjima, s naglaskom na tumačenju statističkih pokazatelja, posebice onih sadržanih u standardnim računalnim ispisima. Studenti kroz predavanja, vježbe, praćenje literature i samostalno rješavanje zadataka savladavaju osnovne statističke tehnike i pojmove: slučajna varijabla, distribucija frekvencija, mod, medijan, srednja vrijednost, mjere disperzije, vjerojatnost, te osnovne distribucije diskretne i kontinuirane slučajne varijable. Studenti razvijaju statistički način razmišljanja i upoznaju precizne statističke načine izražavanja. Očekuje se da studenti predoče jasna statistička tumačenja rješenja zadataka.
Literatura:
  1. Petz, B.; Osnovne statističke metode za nematematičare; Naklada Slap, Jastrebarsko (1997)
  2. Howell, D. C; Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences; Duxbury Press/ Cole Publishing Company, Ca., USA (2014)
  3. Welkowitz, J.; Introductory Statistics for the Behavioral Sciences, Sixth Edition with SPSS 15.0 Set; John Wiley + Sons, Inc., New Jersey, USA (2008)
  4. Pagano, R. R.; Understanding Statistics in the Behavioral Sciences; Brooks / Cole Publishing Company An International Thomson Publishing Company, Pacific Grove, USA (2008)
  5. Sweet, S. A.; Grace-Martin K. A; Data Analysis with SPSS: A First Course in Applied Statistics (4th Edition); Pearson, USA (2012)
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 17. 3. 2020. u 16:05
Ivan Balabanić

Poštovani studenti,

prema naputuku prodekana za nastavu doc. dr. sc. Vučinovića potrebno je potvrditi prisutnost na e-nastavi. Molim da to učinite upisom putem linka:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pk6gUPCVu4kFMZXNecOLDnYJorXS1N7JYdQIIVSyQbE/edit#gid=0

Na repozitoriju imatate prezentacije predavanja i zadatke za vježbu. Konzultacije  su putem maila. 

Pozdrav,

Ivan Balabanić

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS