Stilistika u medijskoj komunikaciji
Šifra: 52336
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Vladimira Rezo
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Napomena: Predmet nije moguće upisati u ovoj akademskoj godini
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je kolegija definirati elemente koji tvore stil u medijskoj komunikaciji i stečena znanja primijeniti u definiranje vlastitog stila u različitim žanrovima tiskanih i elektroničkih medija.
Literatura:
  1. Hudeček, Lana, Milica Mihaljević: Jezik medija publicistički funkcionalni stil, Zagreb, 2009.;
  2. Silić, Josip: Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Zagreb, 2006.;
  3. Stjepan Malović: Osnove novinarstva, Golden Marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2005. (odabrane stranice);
  4. Antica Menac: Hrvatska frazeologija, Knjigra d.o.o, Zagreb, 2007.;
  5. Gramatika hrvatskog jezika (Barić, Lončarić, Malić, Pavešić, Peti, Zečević, Znika), Školska knjiga, Zagreb, 1997.;
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Komunikologija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Vladimira Rezo :

    konzultacije srijedom, 11:45-12:45, soba 013, prizemlje.

    Lokacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS