Svakodnevnica Rimljana
Šifra: 33169
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Maja Matasović
Izvođači: Maja Matasović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj ovoga kolegija jest upoznati studente s osnovim pojmovima iz svakodnevnog života Rimljana. Na kolegiju će biti pokrivene teme poput rimskog životnog prostora (izgled drevnog Rima i Pompeja kao najočuvanijeg grada), rimskog prava, rimskih magistrata, rimske religije, zabave (kazalište i gladijatorske igre), rimske vojske, života robova i žena, sustava novaca i mjera, i sl. Seminar će uključivati čitanje odabranih tekstova rimskih autora vezanih uz obrađivane teme. Studentske obaveze uključuju: pohađanje nastave, obradu odabranih tekstova na satu, te ispit nakon odslušanog semestra.
Literatura:
 1. MUSIĆ, A.: Nacrt grčkih i rimskih starina, Ex libris, Zagreb, 2002.
  Carcopino, J.: RIM u razdoblju najvišeg uspona carstva, Naprijed, Zagreb, 1981.
  i jedan naslov iz preporučene literature
Preporučena literatura:
 1. Arangio-Ruiz, V.: Antički Rim: panorama jedne civilizacije (prev.E. Bruneti), Mladinska knjiga, Ljubljana, 1967.
  Deighton, Hilary J.: A Day in the Life of Ancient Rome, Duckworth Publishers, 2001.
  Girardi Jurkić, Vesna: Duhovna kultura antičke Istre, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
  Goldstein, I. (ur.) Povijest: Helenizam i Rimska republika (prev. S.Đurić et al.), Biblioteka Jutarnjeg lista, Zagreb, 2007.-2008.
  Grant, M. (ur .): Rađanje evropske civilizacije: Grčka i Rim, (prev. V. Kostić), Jugoslavija, Beograd, 1967.
  Grimal, P., Rimska civilizacija (prev. M. Garašanin), Beograd, 1968.
  Guhl, E. i Koner, W.: The Romans: Their life and customs, Senate, 1994. The Oxford Illustrated History of the Roman World (eds. Boardman - Griffin - Murray), Oxford University Press, 1988.
3. semestar
LAT (3987) - Izborni kolegiji [2. god.] - Redovni studij - Latinski jezik

4. semestar Ne predaje se
LAT (3987) - Izborni kolegiji [2. god.] - Redovni studij - Latinski jezik
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS