Teorija književnosti
Šifra: 201857
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Davor Piskač
Izvođači: Davor Piskač - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Uvod u osnove teorije književnosti

1. Uvod
2. Znanost o književnosti
3. Povijest književnosti
4. Teorija književnosti
5. Književna kritika
6. Metodika književnosti
7. Estetika, norma i vrijednost u književnosti
8. Poetika
9. Suvremene književne teorije
10. Novi kriticizam
11. Arhetipska (mitska) kritika
13. Psihoanalitička kritika
14. Strukturalizam
15. Teorija sustavaObveze studenata
1. Studenti su obvezni pohađati nastavu, najmanje 70% - uvjet za potpis
2. Studenti su obvezni napisati dva eseja i biti pozitivno ocijenjeni iz njih
3. Prvi esej mora biti predan do 1. svibnja u 20 sati. - uvjet zapotpis
4. Rok za predaju drugog eseja je 15 dana prije roka

UVJETI ZA POTPIS!!!
Studenti moraju biti prisutni na 70% nastave i predati prvi esej!

ECTS bodovi
Pohađanje nastave 1 bod (20% ocjene)
Aktivnost na nastavi (20% ocjene)
Esej 1 = 1,5 bod (30% ocjene)
Esej 2 = 1,5 bod (30% ocjene)

Zaključna ocjena (kada se zbroje svi postoci pohađanja, aktivnosti, I dvaju eseja)

0 do 50 = nedovoljan (1)
51 do 70 = dovoljan (2)
71 do 80 = dobar (3)
81 do 90 = vrlo dobar (4)
91 do 100 = izvrstan (5)

Studenti su dužni napisati dva eseja.

PRVI ESEJ MORA BITI POSLAN na adresu kroatologija@gmail.com najkasnije dva tjedna prije prije bilo kojega službenoga ispitnoga roka objavljenog na stranicama HS.

Za prvi esej mogu birati između ponuđenih tema:

Marksistička kritika
Postkolonijalna kritika
Fenomenologija i hermeneutika
Ruski formalizam
Semiotika (strukturalizam)
Poststrukturalizam i dekonstrukcija

Za drugi esej mogu birati između ponuđenih tema:

Novi historicizam
Teorija recepcije
Feministička teorija
Žanrovska kritika
Autobiografska teorija

Navedene teme eseja su načelne te se mogu modificirati uz suglasnost nastavnika.

Svaki esej treba imati najmanje 2.000 (4 stranice).

Svaki esej se boduje bodovima od 1 do 30. Iz svakoga područja esej može dobiti najviše bodova koliko je naznačeno.

= Pismenost (Esej ima najviše 5 pravopisnih i gramatičkih pogrešaka)= 2 boda
= Uporaba jezika (Koristi se stručni jezik i metajezik na akademskoj razini)= 2 boda
= Teorijska literatura (U popisu korištene literature navesti najmanje 2 naslova teorijske literature)= 2 boda
= Djela iz književnosti (U popisu korištene literature navesti najmanje 1 naslov književnoga djela) = 2 boda
= Jasno i dobro razumijevanje teme (Tema je jasno obrazložena u uvodu eseja) = 3 boda
= Pokazivanje znanja (Najmanje tri tvrdnje u eseju su jasno navedene) = 3 boda
= Dokazivanje znanja (Tvrdnje su dokazane uporabom teorijske literature. Ukoliko tvrdnja nije potkrijepljena teorijskom literaturom, ne dobiva se bod)= 3 boda
= Oprimjerivanje citatima iz književnih djela (U svrhu oprimjerivanja citiraju se adekvatni dijelovi iz književnih djela, najmanje 2 citata)= 4 boda
= Originalnost pristupu temi (Iznosi se barem jedna originalna ideja u eseju)= 4 boda
= Dokazivanje originalnih ideja (Originalna ideja se dokazuje uporabom navedene literature) = 5 bodova.

Eseji se šalju na e mail: kroatologija@gmail.com

VAŽNA NAPOMENA!

Esej se mora poslati na adresu kroatologija@gmail.com najmanje 15 DANA prije službenoga roka. Taj dan eseji moraju biti poslani do 20:00!
Eseji koji budu poslani nakon navedenoga vremena, neće se uzimati u obzir za ocjenjivanje na tekućem ispitnom roku.Obvezna literatura:
Eagleton, Terry (1987). Književna teorija. Zagreb: SNL.
Beker, Miroslav (1999). Suvremene književne teorije. Zagreb: Matica hrvatska.
Biti, Vladimir (2000). Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije. Zagreb: Matica hrvatska.
Škreb, Zdenko; Stamać, Ante (1998). Uvod u književnost. Zagreb: Nakladni zavod Globus.

Dopunska literatura:
Auerbach, Eric (1979). Mimesis: Prikazivanje stvarnosti u zapadnoj književnosti. Beograd: Nolit
Beker, Miroslav ur. (1979). Povijest književnih teorija. Zagreb: SNL.
Beker, Miroslav (1991). Semiotika književnosti. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti.
Beker, Miroslav (1999). Suvremene književne teorije. Zagreb: MH.
Jakobson, Roman (1976) Ogledi iz poetike. Beograd: Prosveta.
Klarer, Mario (2004). An introduction to literary studies. London: Routledge.
Kubinova, Marie (1992). Interpretacija književne umjetnine kao sukob semiotičkih sistema. Umjetnost riječi, 36 (3).
Lasić, Stanko (1975). Problemi narativne strukture. Zagreb: Liber.
Lotman, Jurij (1976). Struktura umetničkog teksta. Beograd: Nolit.
Mukarovskyy, Jan (1999). Književne strukture norme i vrijednosti. Zagreb: MH.
Pavličić, Pavao (1983). Književna genologija. Zagreb: Liber.
Solar, Milivoj (2005). Teorija književnosti. Zagreb: Školska knjiga.
Solar, Milivoj (2011). Književni leksikon. Zagreb: Matica hrvatska.
Zima, Luka (1988). Figure u našem narodnom pjesništvu. Zagreb: Globus.
Literatura:
1. semestar Ne predaje se
KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Znanstveni

2. semestar
KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Znanstveni

3. semestar Ne predaje se
KRO-dipl (13096): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Nastavnički
KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Znanstveni

4. semestar
KRO-dipl (13096): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Nastavnički
KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Davor Piskač :

    srijeda od 13 do 14:15

    Lokacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS