Uloga hrvatskih katoličkih misija u iseljeništvu
Šifra: 172542
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Andreja Sršen
Izvođači: Tomislav Markić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Napomena: Predmet nije moguće upisati u ovoj akademskoj godini
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznati studente s ulogom katoličkih misija u očuvanju hrvatskog nacionalnog i etničkog identiteta hrvatskog iseljeništva u svijetu. Povezanost konfesionalnog i nacionalnog identiteta održava kontinuitet hrvatskog identiteta koji zahtijeva stalnu potvrdu specifičnu za stranca u određenom društvenom okviru u neizvjesnom i nedefiniranom prostoru između dvije identitetske osnove.
Literatura:
  1. Kalanj, R. (2008.), Modernizacija i identitet. Zagreb: Politička kultura
  2. Skrbiš, Z. (2001.), Nationalism in a Transnational Context: Croatian Diaspora, Intimacy and Nationalist Imagination. Revija za sociologiju, 32(3-4), 133-145.
  3. Kuharić,K. (2004). Kardinal Kuharić u hrvatskom iseljeništvu : Južna Amerika. Zagreb : Kršćanska sadašnjost : Glas Koncila
Preporučena literatura:
  1. Markešić, I. (2010.), Od religijskog do nacionalnog identiteta i natrag (na primjeru Bosne i Hercegovine). Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 19(3 (107)), 525-546.
  2. Bauman, Z. (2011.), Tekuća modernost. Zagreb: Pelago
1. semestar Ne predaje se
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija

2. semestar
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija

3. semestar Ne predaje se
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija

5. semestar Ne predaje se
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Andreja Sršen :

    Četvrtkom:  11:30 - 12: 30 sati.

    Lokacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS