Uvod u psihologiju
Šifra: 37790
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin
Izvođači: Marina Štambuk - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovni cilj kolegija je upoznati studente/ice s osnovama psihologije. Kroz nastavu će studentima biti pružen povijesni pregled psihologije (psihologija i antika, filozofski i znanstveni korijeni psihologije), upoznat će ih se s nositeljima ideje znanstvene psihologije kroz povijest u svijetu i Hrvatskoj, definicijom psihologije te istraživanjima koja su promijenila psihologiju.

Teme predavanja
1. Uvodno predavanje
2. Antika i rana Grčka
3. Značaj i doprinos Sokrata i Platona razvoju psihologije
4. Značaj i doprinos Aristotela i postaristotelovske filozofije razvoju psihologije
5. Filozofski i znanstveni korijeni psihologije tijekom renesanse
6. Filozofski i znanstveni korijeni psihologije tijekom postrenesanse
7. Empirizam, nativizam i asocijacionizam
8. Važnost renesanse i postrenesanse za razvoj psihologije
9. Wilhelm Wundt i osnivanje psihologije
10. Pravci u psihologiji i njihovi predstavnici
11. Lekcije iz prošlosti psihologije
12. Razvoj naziva, suvremene definicija psihologije, metode u psihologiji
13. Ciljevi psihologije, temeljne i primijenjene grane suvremene psihologije.
14. Razvoj psihologije u Hrvatskoj
15. Završno predavanje

Sustav ocjenjivanja
Ocjena se formira na temelju zadataka u okviru seminara (30%) i na temelju provjera znanja koje se odvijaju putem kolokvija ili ispita (70%).

Kolokvij/Ispit
Studenti/ice imaju pravo pristupiti pisanju kolokvija samo jedanput. Kolokvij nije obavezan, ali uvelike olakšava polaganje kolegija. Ukoliko student/ica kolokvira oba kolokvija, ne mora izaći na pismeni ispit. Ukoliko student/ica ne položi jedan od kolokvija, treba polagati ispit. U tjednu nakon završetka nastave biti će ponuđen dodatni termin u kojem kolokvij mogu pisati studenti/ice koji su zbog opravdanih razloga bili spriječeni prisustvovati kolokviju u redovnom terminu (moguće je pisati, prvi, drugi ili oba kolokvija zajedno).
Kolokvij I. uključuje gradivo obuhvaćeno predavanjima, a Kolokvij II. gradivo prezentirano na seminarima.
Završni ispit uključuje gradivo cijelog kolegija: sva predavanja i seminare.
Kolokviji i pismeni ispit sadrže pitanja točno/netočno, višestrukog izbora i otvorenog tipa (navođenje definicija, primjera ili davanje objašnjenja).
Studenti/ice imaju pravo odbiti dobivenu ocjenu - u tom slučaju ocjena se poništava i kao takva postaje ne važeća. Jednom odbijena ocjena ne može se naknadno aktivirati.

Konačna ocjena na kolegiju se izračunava prema sljedećem rasponu:
Odličan (5): 88 - 100
Vrlo dobar (4): 75,5 - 87,5
Dobar (3): 63 - 75
Dovoljan (2): 51 - 62,5
Literatura:
 1. Čorkalo, D. (2004). From the laboratory to the field, from senses to social change: Development and perspectives of Croatian psychology. Psychology Science, 46(Supplement I), 37-46.
  (dostupno on-line https://bib.irb.hr/prikazi-rad?lang=EN&rad=163245)
  Hock, R. R. (2004). Četrdeset znanstvenih studija koje su promijenile psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)
  Hothersall, D. (2002). Povijest psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)
  Krstić, K. (1964). Marko Marulić - autor termina "psihologija". Acta Instituti Psychologici Universitatis Zagrabiensis, 35(48), 7-13.
  Rathus, A. S. (2000). Temelji psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)
Preporučena literatura:
 1. Čorkalo Biruški, D. (Ur.) (2009). Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori. Zagreb: Školska knjiga.
  Čorkalo Biruški, D., Jerković, I., Zotović, M. i Krnetić, I. (2007). Psychology in Bosnia and Herzegovina, Croatia and Serbia. The Psychologist, 20(4), 220-222.
  Hartley, J. i Branthwaite, A. (2002). Psiholog u praksi. Jastrebarsko: Naklada Slap.
  Matešić, K. (2010). Povijest testova i postupaka testiranja u Republici Hrvatskoj. U K. Matešić. Psihodijagnostička sredstva. Jastrebarsko: Naklada Slap.
  Petz, B. (2001). Uvod u psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
  Pickern, W. E. i Rutherford, A. (2010). A History of Modern Psychology in Context. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
1. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

2. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

3. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

4. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

5. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

6. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 9. 10. 2015. u 09:35
Uređeno: 6. 10. 2016. u 14:10
Marina Štambuk
Dobrodošli na Uvod u psihologiju!

Sve obavijesti i materijali za kolegij, te rokovi za predaju zadataka unutar kolegija i predaja tih zadaka obavljat će se putem sustava za e-učenje Merlin. Za upis e-kolegija vam je potreban AAI identitet i lozinka koju ćete dobiti na sljedećem predavanju, a upisi traju do 18. 10. 2016.

E-kolegij možete pronaći ovdje.

Nakon uspješnog upisa, na mail ćete dobiti poruku dobrodošlice. Ukoliko naiđete na probleme slobodno se obratite Centru za e-učenje on-line upitom ili telefonski.

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS