Uvod u razvojnu psihologiju
Šifra: 37808
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Dario Vučenović
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Nakon odslušanog kolegija i položenog ispita studenti će razlikovati, opisati i kritički evaluirati glavne pojmove i ideje teorija o ljudskom razvoju i njihove implikacije za rad s djecom, roditeljima i odgajateljima. Razumjet će činitelje i procese koji uzrokuju razvojne promjene i poznavati metode istraživanja razvoja. Također će poznavati glavna obilježja prenatalnog razvoja te opisati i objasniti, na temelju relevantnih teorijskih modela i istraživanja, glavne promjene u spoznajnom, tjelesnom i socio-emocionalnom razvoju tijekom dojenačke dobi
Literatura:
  1. Vasta, R., Haith, M. M., Miller, S. A; Dječja psihologija: moderna znanost.; Jastrebarsko: Naklada Slap (2004)
Preporučena literatura:
  1. Berk, L.; Psihologija cjeloživotnog razvoja; Jastrebarsko: Naklada Slap (2007)
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Psihologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS