Objavljeno: 27. 2. 2018. u 12:37
Tea Cacović

Europska teritorijalna suradnja, kao jedan od ciljeva kohezijske politike za financijsko razdoblje 2014.-2020., odnosi se na stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini s partnerima iz susjednih zemalja i ostalih regija Europske unije te trećih zemalja obuhvaćenih potporom instrumenata vanjske politike Unije.

U kontekstu programa teritorijalne suradnje, cilj je smanjivanje negativnog utjecaja granica kao i jačanje društvene, ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije zajedničkim pristupom na odgovarajućoj administrativno-teritorijalnoj razini.

Europskom teritorijalnom suradnjom se potiče prekogranična, transnacionalna i međuregionalna suradnja u cilju ostvarenja pametnog, održivog i uključivog rasta.

U okviru europske teritorijalne suradnje provodi se ukupno 11 programa.

U financijskom razdoblju 2014. – 2020., provode se:

2 Interreg IPA programa prekogranične suradnje

 • Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020,

 • Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020,

5 programa prekogranične suradnje

 • Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020,

 • Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020,

 • Interreg program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014-2020,

 • Interreg program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014-2020,

 •  Interreg program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014-2020,

4 programa transnacionalne suradnje

 • Interreg program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014-2020,

 • Interreg program transnacionalne suradnje Mediteran 2014-2020,

 • Interreg program transnacionalne suradnje Dunav 2014-2020,

 • Jadransko-jonski Interreg program transnacionalne suradnje 2014-2020,

2 programa međuregionalne suradnje

 • Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE 2014-2020,

 • Program međuregionalne suradnje URBACT 2014-2020.

Više o INTERREG programu.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS