Upute za izradu diplomskog rada

Poštovane studentice i studenti,

Postavili smo nove Upute za diplomski rad, promijenjeno izdanje iz 2016. godine. Također, postavili smo hodogram prijave diplomskog rada i hodogram izrade diplomskog rada za 2018. godinu. Molimo vas da ih pročitate, a ovdje navodimo samo nekoliko informacija na koje je važno da obratite pažnju. 

Svima koji se pripremate za izradu diplomskog rada preporučujemo da pročitate Upute za diplomski rad, međutim napominjemo kako se poglavlje Odobrenje teme diplomskog rada i odabira mentora odnosi isključivo na studentice i studente koji su upisali drugu godinu Diplomskog studija psihologije 2014./2015. i kasnije.

Za izradu diplomskog rada tijekom 3. semestra diplomskog studija izabirete mentora, s kojim dogovarate temu diplomskog rada i referadi HS predajete Prijavu teme diplomskog rada (na intranetu hrstud.hr ili Prilog 1 u Uputama za pisanje diplomskog rada) najkasnije do  petka, 22. veljače 2019.

Vijeće Odsjeka za psihologiju će na sjednici u ožujku 2019. godine imenovati mentore.

Prije početka provođenja istraživanja (najmanje tri mjeseca prije planirane obrane diplomskog rada) dužni ste predati ispunjene Obrazac s opisom metodoloških i etičkih aspekata istraživanja diplomskog rada (Prilog 2).

Ukoliko je došlo do promjena u odnosu na prvi predani obrazac (Prijava teme diplomskog rada, Prilog 1) potrebno ga je predati ponovno, prilikom prijave obrane diplomskog rada u referadu.

Student skenirani obrazac 2 s potpisom mentora treba poslati na diplomskirad.psihologija@hrstud.hr i dodatno ga priložiti u evidenciju diplomskih radova Odsjeka za psihologiju (ostaviti u kuverti na porti), nakon čega će se odobriti Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada na Vijeću Odjela. 

Molimo vas da na vrijeme (ranije od Vijeća na kojem se odobrava povjerenstvo) razgovarate s vašim mentorima o članovima povjerenstva, kako biste imali dovoljno vremena za uvažavanje povratnih informacija članova povjerenstva i unošenje promjena. Vodite računa o tome da članovi Povjerenstva svoje povratne informacije i sugestije daju studentu unutar maksimalno 30 dana.

Popis konačnih tema biti će biti objavljen nakon što se odobri Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada na Vijeću Odjela na stranicama Odjela za psihologiju http://www.hrstud.unizg.hr/psihologija.

Obratite pažnju da se pridržavate naputaka Hrvatskih studija vezanih uz formalno oblikovanje, prijavu obrane i druge studentske obrasce koji se odnose na diplomski rad. Link s navedenim studentskim obrascima naveden je pod „Važni linkovi“ u Uputama za pisanje diplomskog rada. Obratite pažnju da naslovnice diplomskog rada uskladite s posljednjim uputama Hrvatskih studija, budući da se povremeno uvode manje promjene.

Napominjemo da s dopunjenim Uputama za pisanje diplomskog rada, u procesu učenja tijekom izrade diplomskog rada nastojimo vas studente potaknuti na integraciju svih znanja stečenih tijekom preddiplomskog i diplomskog studija psihologije, povećati vašu kritičnost, unaprijediti izradu i kvalitetu diplomskih radova te smanjiti očekivanja da svaki diplomski rad bude ocijenjen visokom ocjenom.

Sve ostale detaljnije informacije možete pročitati na linku s Uputama za pisanje diplomskog rada koji slijedi.

Sretno i uživajte u učenju tijekom završnog dijela vašeg visokoškolskog obrazovanja!

 


Preuzimanje uputa za izradu diplomskog rada

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS