Bon Voyage

“ΨBonVoyage” je program unutar Kluba studenata psihologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu – «Feniks» koji je pokrenut u cilju organizacije međunarodnih razmjena studenata psihologije s područja Europe. Program, osim same organizacije, osigurava transparentnosti natječaja i koordinaciju međunarodnih razmjena studenata psihologije. Studentska razmjena se odvija najmanje jednom godišnje i uključuje kulturne, društvene te obrazovne ishode. Tijela programa su Odbor i Tim. Sve oblike rada unutar programa “ΨBonVoyage” koordinira Odbor, koji je sastavljen od četiri člana, od kojih je jedan aktualni predsjednik Kluba studenata psihologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu – Feniks. Tim čine članovi Kluba, a koji su na temelju selekcijskog postupka izabrani od strane članova Odbora. Unutar Tima, članovi su podijeljeni u pod-timove koji imaju specifična zaduženja, a koji su nužni za provedbu i realizaciju razmjene, a to su: traženje sponzora i donatora, organiziranje izleta, osmišljavanje društvenih aktivnosti, osiguravanje prehrane i prijevoza, organiziranje predavanja, organiziranje smještaja, i slično.

Studentska razmjena se odvija najmanje jednom godišnje te uključuje kulturne, društvene te obrazovne ishode.

Kulturni ciljevi razmjene studenata su:

  • upoznavanje    stranih    sudionika    studentske    razmjene    s    hrvatskom    kulturom, tradicijom i običajima;
  • upoznavanje hrvatskih sudionika studentske razmjene s kulturom, tradicijom i običajima zemlje s kojom je razmjena  dogovorena.

Društveni ciljevi razmjene studenata su:

  • razvoj međunarodnog dijaloga i  suradnje;
  • razvijanje međusobne tolerancije i  solidarnosti;
  • dogovor budućih suradnji ili razmjene  studenata;
  • poticanje studenata na studentsku  mobilnost.

Obrazovni ciljevi razmjene studenata su:

  • sudjelovanje  na tematskim edukacijama i  predavanjima;
  • povezivanje studenata i profesora u svrhu znanstvene  suradnje;
  • podizanje svijesti o razvijanju nepristranosti u  znanosti;
  • povezivanje mladih iz različitih europskih zemalja kroz  znanost.


Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS