Feniks

Klub studenata psihologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu »Feniks« okuplja studente psihologije s ciljem promicanja obrazovnih i kulturnih interesa studenata i doprinosa psihologijskoj struci. Klub djeluje u prostorijama na Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj. 

Istaknuti studentski projekti su izdavanje časopisa studenata psihologije Psychoactive, organizacija stručnog skupa Psihologija u praksi, suradnja s EFPSA-om (European Federation of Psychology Students’ Associations), Bon Voyage (studentska međunarodna razmjena), Istraživačka sekcija, tutorstvo za brucoše te Klub PsihoKnjigoljubaca. Studenti psihologije posebno su aktivni u ostvarivanju studentske mobilnosti i poboljšanju kvalitete nastave (posebice u okviru demonstratorskih djelatnosti). 

Feniks pruža brojne mogućnosti ostvarivanja vlastitih potencijala, suradnje i mnoštvo kreativnih pristupa studiju psihologije.

Za više informacija javite se na mail: feniks.hs@gmail.com

 

 


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS