Upute za studente psihologije

Hodogram aktivnosti

Kada dobijem stipendiju, što prvo trebam učiniti?

Na Internetskim stranicama inozemnog sveučilišta na koje odlazite, provjerite popis dostupnih predmeta. Pregledom opisa tih predmeta, odaberite one koji Vam najviše odgovaraju. Vodite računa o tome da se, prema Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu, predmet položen na inozemnom sveučilištu može priznati kao zamjena za predmet s matične ustanove (Hrvatskih studija) jedino pod uvjetom da se sadržaj tih predmeta preklapa najmanje 70%. S popisom odabranih predmeta i njihovim opisom javite se kontakt osobi za mobilnost na Odjelu za psihologiju.

Kako doći do kontakt osobe za mobilnost na Odjelu za psihologiju?

Pošaljite upit na mail mobilnost-psihologija@hrstud.hr i odgovorit ćemo Vam u najkraćem mogućem roku.

Što ću saznati na sastanku?

Na sastanku ćete saznati što sve trebate učiniti prije odlaska na mobilnost. S ciljem što jasnijeg definiranja Vaših prava i obveza, studenti/ice Odjela za psihologiju prije odlaska na mobilnost dobivaju pismenu potvrdu o tome što će se od njih očekivati po povratku na matičnu ustanovu (Hrvatske studije).

Kako ću se pripremiti za sastanak?

Osim popisa i opisa predmeta (syllabusa) koje planirate odslušati na inozemnom sveučilištu, potrebno je znati koliko ste ECTS bodova do sada prikupili na matičnom studiju (psihologija na Hrvatskim studijima). To znači da trebate znati koje ste obvezne i izborne predmete položili ili ćete položiti prije odlaska na mobilnost.

Koje su moje obaveze prema Odjelu za psihologiju prije odlaska na mobilnost?

Prije odlaska na mobilnost, studenti su dužni o tome obavijestiti nositelje predmeta na Hrvatskim studijima s čije će nastave izostati za vrijeme studijskog boravka na inozemnom sveučilištu. Kontakt osoba za mobilnost Odjela za psihologiju dat će Vam obrasce koje ćete popuniti u suradnji s nositeljima predmeta.

Temeljem uvida u opis predmeta (syllabus) kojeg student/ica namjerava upisati i položiti na inozemnom sveučilištu, nositelj/ica predmeta odlučuje hoće li studentu/ici ocjenu iz predloženog predmeta priznati kao položeni predmet na osnovnom studiju na matičnoj ustanovi (psihologija na Hrvatskim studijima) te svoju odluku upisuje u obrazac.

Preslike ispunjenih obrazaca obavezno trebate poslati mailom kontakt osobi za mobilnost Odjela, dok original ostaje kod Vas. Na temelju dostavljenih obrazaca, kontakt osoba za mobilnost Odjela ispunjava Obrazac za odobrenje studentske mobilnosti. U tom Obrascu nalazit će se popis predmeta i odgovarajućih ECTS bodova koji će vam se priznati u zamjenu za predmete s Hrvatskih studija te će biti navedene obveze koje vas čekaju nakon povratka s mobilnosti. Obrazac za odobrenje studentske mobilnosti potpisuje Pročelnik/ica Odjela za psihologiju te prema potrebi, Pročelnik/ca Odjela za edukacijske znanosti i izobrazbu nastavnika. S potpisanim Obrascem za odobrenje studentske mobilnosti, student/ica se javlja kontakt osobi Ureda za međunarodnu suradnju Hrvatskih studija radi potpisivanja Ugovora o učenju.

Što je ugovor o učenju?

Ugovor o učenju (Learning Agreement) je ugovor kojim se za pojedinog studenta/icu ugovara program studiranja. Ugovor o učenju pokriva i pojam „ugovora o priznanju razdoblja mobilnosti“ kako ga koristi Agencija za mobilnost i programe EU.

Kako ću znati koje će mi predmete priznati po povratku na matičnu ustanovu (Hrvatske studije)?

Predmeti kod kojih preklapanje u programu (uzimajući u obzir ishode učenja) iznosi otprilike 70% priznaju se studentu ukoliko je iz njih položio ispit. Priznaje se predmet, broj stečenih ECTS bodova i ocjena. U slučaju da je predmet odslušan, a nije položen ispit na ustanovi domaćinu (inozemnom sveučilištu), matična ustanova (Hrvatski studiji) može studentu po povratku dozvoliti da pristupi polaganju ispita bez ponovnog slušanja dotičnog predmeta. Ako su preklapanja u programu predmeta manja od 70%, studentu se stečeni ECTS bodovi i dobivena ocjena priznaju kao izborni predmet. Priznati izborni predmeti ne trebaju odgovarati ponudi izbornih predmeta na matičnoj ustanovi (Hrvatskim studijima).


Obavijesti
Repozitorij

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS