Objavljeno: 5. 12. 2017. u 13:22
Uređeno: 3. 1. 2018. u 15:37
Marina Štambuk

Izvješće s deskriptivnim statističkim podacima iz projekta nalazi se u repozitoriju.

Prikazane su tablice u kojima se može iščitati prosječne vrijednosti nekih demografskih, psiholoških i socijalnih obilježja korisnika/ica domova za starije i nemoćne osobe dobivenih u projektu, uočiti jesu li se i kako mijenjala ta obilježja tijekom godina, te ih usporediti s ukupnim prosječnim vrijednostima svih sudionika/ca istraživanja (odnosno njih 168 koji su sudjelovali u sve tri točke mjerenja).

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS