Objavljeno: 20. 7. 2018. u 12:55
Marina Štambuk
Sajam za zrele generacije PRAVO DOBA

Tribina pod nazivom “Čimbenici kvalitete života starijih osoba” održana je 18. 05. 2018. godine od 11:00 do 13:00 sati u u Kongresnom centru Zagrebačkog velesajma (dvorana Cres) u sklopu Sajma za zrele generacije PRAVO DOBA.

Cilj ove tribine je pružiti uvid u stanje ispitivanih pojava u zagrebačkim domovima za starije osobe te prikazati kako se dobiveni rezultati mogu primijeniti u praktičnom radu stručnih djelatnika sa starijim osobama u svrhu očuvanja i poboljšanja kvalitete života u starosti.

Izlagači i teme:

  • Prof. dr. sc Jasminka Despot Lučanin: Prikaz provedbe projekta Kvaliteta spavanja, funkcioniranja i kvaliteta života starijih osoba (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu) 
  • Doc. dr. sc. Adrijana Košćec Bjelajac: Značaj odnosa kvalitete spavanja i nekih biopsihosocijalnih čimbenika za kvalitetu života korisnika domova za starije osobe (Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu) 
  • Dr. sc. Damir Lučanin, prof.v.š.: Odnos psihosocijalnih obilježja, zdravlja i duljine života korisnika domova za starije osobe (Zdravstveno veleučilište u Zagrebu)
  • Prof. dr. sc Jasminka Despot Lučanin: Zadovoljstvo životom u starijih osoba – može li se dugoročno predvidjeti? (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu)

Tribina je prijavljena Hrvatskoj psihološkoj komori i Hrvatskoj komori socijalnih radnika te je bodovana u skladu s njihovim pravilnicima.

Izložena predavanja možete pronaći u repozitoriju.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS