O nama

Psihologija je suvremena društvena znanost koja se razvila kao nezaobilazna znanstvena disciplina, ne samo zbog znanstvenih teorija i spoznaja iz glavnog predmeta svog bavljenja - ljudskog ponašanja i doživljavanja, već i zbog primjene rezultata psihologijskih istraživanja u mnogim područjima ljudskog djelovanja. Zahtjevi za profilom psihologa u razvijenim društvima rastu te se očekuje da će ta struka biti među vodećima po zapošljavanju u idućim desetljećima.

Studijski program omogućuje studentima stjecanje Europske diplome psihologa (EDP) čime je stvorena pretpostavka da svaki student dobivanjem diplome u pogledu profesionalne osposobljenosti i stručnih kompetencija može računati na njezinu cjelovitu prihvaćenost unutar Europske unije. Program studija istovremeno je i originalan, jer slijedi osnovnu koncepciju Hrvatskih studija, a to je da se obrazovanju studenata pristupa interdisciplinarno. Na diplomskoj razini ovakav program omogućuje teorijsku, metodološku i praktičnu naobrazbu, osposobljavanje i trening u više područja primijenjene psihologije, a posebice kliničkom, organizacijskom i obrazovnom. Obrazovanje koje su završili, znanja, kompetencije i vještine koje su stekli a nalaze se u nastavnom planu i programu studija psihologije, pružaju diplomiranom studentu psihologije niz mogućnosti te ga čine kvalificiranim i kompetitivnim sudionikom na postojećem tržištu rada.
O studijskom programu, nastavnicima, studentima i ostalim podacima koji vas zanimaju, pročitajte i pogledajte na stranicama Odjela za psihologiju Hrvatskih studija.


Objavljeno: 24. 3. 2015. u 11:23
Uređeno: 24. 3. 2015. u 11:25
Iva Černja Rajter

Traže se studenti završnih godina studija (apsolventi s aktivnim studentskim pravima) sa sljedećih odjela Hrvatskih studija, Sveučilišta u Zagrebu: psihologija i/ili sociologija, a koji su zainteresirani za honorarni suradnički posao na znanstveno istraživačkim projektima u području obrazovanja u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (Odjel za promicanje kvalitete obrazovanja).
 

Kandidati trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete, osim gore navedenih:

- posjedovati razvijene komunikacijske i socijalne vještine,
- posjedovati razvijene administrativne vještine,
- posjedovati osnovna znanja rada na računalu (u svim MS Office programima),
- poznavati i koristiti se engleskim jezikom na najmanje A2 razini, 

- pokazivati sklonost prema dinamičnom timskom radu,

te uz prijavu isključivo elektroničkom poštom poslati sljedeće:
pismo motivacije (najviše 1 stranica)
životopis na hrvatskom jeziku u Europass CV formi i
pisani dokaz i prethodnom istraživačkom iskustvu u području obrazovanja
(preporuka znanstvenika ili profesora s kojim/a ste surađivali ili potvrda
prijašnjih poslodavaca).


Intervju i probni rok bit će organizirani tijekom travnja 2015. godine.
Prijave se primaju na adresu: ines.elezovic@ncwo.hr do 30. ožujka 201

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS