O nama

Psihologija je suvremena društvena znanost koja se razvila kao nezaobilazna znanstvena disciplina, ne samo zbog znanstvenih teorija i spoznaja iz glavnog predmeta svog bavljenja - ljudskog ponašanja i doživljavanja, već i zbog primjene rezultata psihologijskih istraživanja u mnogim područjima ljudskog djelovanja. Zahtjevi za profilom psihologa u razvijenim društvima rastu te se očekuje da će ta struka biti među vodećima po zapošljavanju u idućim desetljećima.

Studijski program omogućuje studentima stjecanje Europske diplome psihologa (EDP) čime je stvorena pretpostavka da svaki student dobivanjem diplome u pogledu profesionalne osposobljenosti i stručnih kompetencija može računati na njezinu cjelovitu prihvaćenost unutar Europske unije. Program studija istovremeno je i originalan, jer slijedi osnovnu koncepciju Hrvatskih studija, a to je da se obrazovanju studenata pristupa interdisciplinarno. Na diplomskoj razini ovakav program omogućuje teorijsku, metodološku i praktičnu naobrazbu, osposobljavanje i trening u više područja primijenjene psihologije, a posebice kliničkom, organizacijskom i obrazovnom. Obrazovanje koje su završili, znanja, kompetencije i vještine koje su stekli a nalaze se u nastavnom planu i programu studija psihologije, pružaju diplomiranom studentu psihologije niz mogućnosti te ga čine kvalificiranim i kompetitivnim sudionikom na postojećem tržištu rada.
O studijskom programu, nastavnicima, studentima i ostalim podacima koji vas zanimaju, pročitajte i pogledajte na stranicama Odjela za psihologiju Hrvatskih studija.


Objavljeno: 10. 6. 2016. u 11:16
Uređeno: 10. 6. 2016. u 11:16
Iva Černja Rajter

Objavljeni su dobitnici Rektorove nagrade za 2015./2016. na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/dobitnici-rektorove-nagrade-za-akademsku-godinu-20152016/

Veselimo se da je ove godine s Odjela za psihologiju bilo nekoliko prijava u više kategorija i nekoliko je dobitnika Rektorove nagrade.

Čestitamo svim studentima i mentorima, dobitnicima i svima koji su prijavili svoj rad na natječaj!

Nagrada za individualni znanstveni ili umjetnički rad (jedan ili dva autora)

  • Tiffany Matej Hrkalović i Patricija Tomac:  „Elektrofiziološka mozgovna aktivnost prilikom motorne i kognitivne inhibicije ovisno o dominantnosti ruke“, mentorica dr. sc. Martina Knežević

 

  • Ana Petelinšek i Dora Pavlinić: „Razlika u sadržaju stigme prema različitim psihičkim poremećajima“,  mentorica doc. dr. sc. Anite Lauri Korajlija

Nagrada za timski znanstveni ili umjetnički rad (tri do deset autora)

  • Filipa Sviben, Saša Preradović i Dario Vlahović, „Varanje učenika u Zagrebačkim srednjim školama“, mentor doc. dr. sc. Miroslav Rajter

Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici

  • Biluš M., Brajković M., Bujan U., Deisinger H., Fontana T., Janečić K., Jerman K., Klakučer K., Klarić N., Matić G., Mostarac I., Popović T., Preradović S., Puškarić I., Radošević A., Slavikovski L., Smolković I., Sviben F., Šimac J., Šojat M., Štrbić M., Šupljika J., Tokalić R., Tomiša E., Trgovec D., Vidović A., Vlahović D., Zoroja A., Žipovski J.:  Stručni skup „Psihologija u praksi“

 

  • Dominik Šmida: Volonterski rad u zajednici
Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS