O nama

Psihologija je suvremena društvena znanost koja se razvila kao nezaobilazna znanstvena disciplina, ne samo zbog znanstvenih teorija i spoznaja iz glavnog predmeta svog bavljenja - ljudskog ponašanja i doživljavanja, već i zbog primjene rezultata psihologijskih istraživanja u mnogim područjima ljudskog djelovanja. Zahtjevi za profilom psihologa u razvijenim društvima rastu te se očekuje da će ta struka biti među vodećima po zapošljavanju u idućim desetljećima.

Studijski program omogućuje studentima stjecanje Europske diplome psihologa (EDP) čime je stvorena pretpostavka da svaki student dobivanjem diplome u pogledu profesionalne osposobljenosti i stručnih kompetencija može računati na njezinu cjelovitu prihvaćenost unutar Europske unije. Program studija istovremeno je i originalan, jer slijedi osnovnu koncepciju Hrvatskih studija, a to je da se obrazovanju studenata pristupa interdisciplinarno. Na diplomskoj razini ovakav program omogućuje teorijsku, metodološku i praktičnu naobrazbu, osposobljavanje i trening u više područja primijenjene psihologije, a posebice kliničkom, organizacijskom i obrazovnom. Obrazovanje koje su završili, znanja, kompetencije i vještine koje su stekli a nalaze se u nastavnom planu i programu studija psihologije, pružaju diplomiranom studentu psihologije niz mogućnosti te ga čine kvalificiranim i kompetitivnim sudionikom na postojećem tržištu rada.
O studijskom programu, nastavnicima, studentima i ostalim podacima koji vas zanimaju, pročitajte i pogledajte na stranicama Odjela za psihologiju Hrvatskih studija.


Objavljeno: 14. 2. 2018. u 11:40
Iva Černja Rajter

Plivački klub Natator je provoditelj program plivanja za djecu I mlade s teškoćama u razvoju, od Halliwick concepta I poduke plivanja, do natjecateljskog plivanja.  Više o klubu pročitajte na http://natator.hr/o-nama/

Godišnje klub ima više od 250 članova s invaliditetom I djece s teškoćama u razvoju.  Zbog individualnog oblika rada u poduci plivanja, moramo osigurati pomagača za svakog korisnika neplivača.

Svake srijede od 11-12 h, od 14.2. – 31.5. na bazenu Setice provodimo program provjere znanja plivanja I usavršavanja plivanja za školsku djecu Centra Slava Raškaj. Predviđeno je da će na mjesečnoj bazi program pohađati 60-80 djece I mladih s teškoćama u razvoju, tj 15 ak djece po terminu srijedom od 10-11 sati.

Tražimo volontere za svako dijete!

Naziv pozicije

•         Pomagač u bazenu u radu s djecom s poteškoćama u razvoju

Mjesto i termini rada: bazen za rasplivavanje – Svetice , srijeda 10-11 h

Prijava za volontiranje putem online obrasca: http://natator.hr/postani-nas-volonter/

 GSM kontat: 091 30 30 919 (Ivan)

Opis poslova volontera:

Uloga volontera je da uz upute trenera/voditelja grupe pripomogne podučavanju djece s teškoćama u razvoju da sudjeluju u vodenim aktivnostima te da se samostalno kreću u vodi i nauče plivati.

Kompetencije volontera: Vještine koje su neophodne za rad je znanje plivanja i smisao za rad s djecom.

Edukacija: Svaki volonter će pristupiti obuci koja se sastoji od predavanja i praktičnog rada na bazenu.

Korist za volontera: PK Natator će ponuditi volonterima koji volontiraju minimalno 3 mjeseca edukaciju po Halliwick programu, uvjerenje o volontiranju i volontersku knjižicu koje će moći priložiti dokumentaciji u zamolbi za posao.

Ana Sršen

Predsjednica PK Natator

www.natator.hr

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS