Department Council
Head
Dr. Jelena Maričić, Assistant Professor
 
Members
Lea Andreis, MA, Assistant
Lovorka BrajkovićAssistant Professor
Marijana Braš, prim. dr. med, Professor
Sanja DarmopilAssistant Professor
Jasminka Despot LučaninProfessor
Zrinka Greblo Jurakić, Assistant Professor
Katarina Jelić, MA, Assistant
Jelena Jureta, MA, Assistant
Dunja Jurić Vukelić, PhD
Vanja Kopilaš, MA, Assistant
Dora Korać, MA, Assistant
Krunoslav MatešićAssociate Professor
Mihaela Ovčar, MA
Ana Petak, MA, Assistant
Klara Saganić, MA, Assistant
Lucijan Šupljika Gabelica, Lecturer
Maša Tonković Grabovac, Assistant Professor
Mislav Stjepan Žebec, Associate Professor
Dario VučenovićAssistant Professor
 
Student representative
Korina Žagar

Informations

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Address: Borongajska cesta 83d, Zagreb (map)
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS