Savjetovalište Hrvatskih studija

Obnovljen rad Savjetovališta Hrvatskih studija

Savjetovalište Hrvatskih studija osnovano je Odlukom Znanstveno-nastavnoga vijeća 8. srpnja 2014., radi kvalitetnijega svladavanja obrazovnih programa i uspješnije psiho-socijalne prilagodbe. Bilo je prekinulo s radom 1. veljače 2017., ali ga je 12. listopada 2017. obnovilo. Zadaće Savjetovališta jesu: pružati besplatnu psihološku i drugu savjetodavnu pomoć i potporu studentima i zaposlenicima Hrvatskih studija u nošenju s osobnim i profesionalnim poteškoćama i priređivati psiho-edukativne radionice, unaprjeđujući kakvoću života osoba, skupina i ljudske zajednice Hrvatskih studija, sukladno pravilima struke, poštujući etička načela. Odluku o Savjetovalištu Hrvatskih studija od 12. listopada 2017. pročitajte ovdje. Odlukom od 28. studenoga 2017. savjetnicom u Savjetovalištu postavljena je doc. dr. sc. Jelena Maričić.

S povjerenjem dogovorite termin usmeno s docenticom Brajković, docenticom Maričić, docentom Vučenovićem, magistrom Jurić Vukelić, magistrom Petak ili magistrom Radić ili na e-adresu savjetovaliste @ hrstud.hr


Objavljeno: 27. 11. 2017. u 11:56
Darko Čokor

Kraće predavanje, kao primjer onoga što se i kako radi na Hrvatskim studijima, budućim studentima u četvrtak 23. studenoga 2017. u 14.15 na 22. Smotri Sveučilišta u Zagrebu održala je povjerenica za osiguravanje kvalitete, studijske programe i cjeloživotnu naobrazbu Hrvatskih studija, nastavnica s Odsjeka za psihologiju i voditeljica Savjetovališta Hrvatskih studija doc. dr. sc. Lovorka Brajković, klinička psihologinja.

Svrha je njezina istupa bila približiti iskustvo studiranja na Hrvatskim studijima.

Sažetak je toga predavanja da su emocije sastavni dio većine ljudskih aktivnosti. Mogućnost uočavanja, izražavanja, razlikovanja, razumijevanja i upravljanja emocijama uvelike pridonosi psihološkoj dobrobiti. Netko može biti iznimno inteligentan, steći veliku količinu znanja, biti iznimno obrazovan, ali ipak zakazuje i ne biva uspješan na radnom mjestu ni u životu. Razlozi se mogu potražiti u emocionalnoj inteligenciji, jer ona uvelike određuje kvalitetu odnosa s drugim ljudima; koliko ćemo uspješno rješavati probleme i kako ćemo se ponašati u situacijama koje nam predstavljaju problem. Emocionalno inteligentne osobe imaju bolju sposobnost prilagodbe novim situacijama, motivirano pristupaju izazovima, bolje planiraju i postižu ciljeve u životu. I važno je reći da se sve to može naučiti i uvježbati!

Prezentacija povjerenice Brajković može se vidjeti ovdje.

Popis obavijesti
Repozitorij

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS