Savjetovalište Hrvatskih studija

Obnovljen rad Savjetovališta Hrvatskih studija

Savjetovalište Hrvatskih studija osnovano je Odlukom Znanstveno-nastavnoga vijeća 8. srpnja 2014., radi kvalitetnijega svladavanja obrazovnih programa i uspješnije psiho-socijalne prilagodbe. Bilo je prekinulo s radom 1. veljače 2017., ali ga je 12. listopada 2017. obnovilo. Zadaće Savjetovališta jesu: pružati besplatnu psihološku i drugu savjetodavnu pomoć i potporu studentima i zaposlenicima Hrvatskih studija u nošenju s osobnim i profesionalnim poteškoćama i priređivati psiho-edukativne radionice, unaprjeđujući kakvoću života osoba, skupina i ljudske zajednice Hrvatskih studija, sukladno pravilima struke, poštujući etička načela. Odluku o Savjetovalištu Hrvatskih studija od 12. listopada 2017. pročitajte ovdje. Odlukom od 28. studenoga 2017. savjetnicom u Savjetovalištu postavljena je doc. dr. sc. Jelena Maričić.

S povjerenjem dogovorite termin usmeno s docenticom Brajković, docenticom Maričić, docentom Vučenovićem, magistrom Jurić Vukelić, magistrom Petak ili magistrom Radić ili na e-adresu savjetovaliste @ hrstud.hr


Objavljeno: 15. 3. 2018. u 09:07
Uređeno: 20. 6. 2018. u 12:11
Darko Čokor

Imenovanje kolegice Dunje Jurić Vukelić karijernom savjetnicom Hrvatskih studija prije dva tjedna izazvalo je velik interes kod studenata, Studentske službe i više nastavnika, i potražnju za savjetnicom, pa je na prijedlog povjerenice za osiguravanje kvalitete, studijske programe i cjeloživotnu naobrazbu pročelnik 12. ožujka 2018. imenovao i kolegicu Ivu Černju karijernom savjetnicom.

Karijerni savjetnik pomaže studentima i diplomantima u ostvarivanju njihovih karijernih ciljeva, pruža potporu u cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju te povezuje interese studenata i poslodavca radi promicanja većega i bržega zapošljavanja.

Pročelnik Hrvatskih studija imenovao je 26. veljače 2018. Dunju Jurić Vukelić, mag. psych., a 12. ožujka 2018. i Ivu Černju, mag. psych., karijernom savjetnicom Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Za svoj rad karijerne savjetnice odgovaraju voditeljici Savjetovališta Hrvatskih studija doc. Lovorki Brajković.

Karijerne savjetnice angažirane su u radu Savjetovališta Hrvatskih studija i svoj posao obavljaju u sklopu redovitih radnih obveza u skladu s naravi svojega radnoga mjesta.

Karijerni savjetnik na visokim učilištima bavi se strateškim planiranjem zapošljivosti studenata, razvija i pruža usluge profesionalnoga usmjeravanja studenata, pomaže studentima u definiranju odgojno-obrazovnih ciljeva, razvijanju praktičnih vještina koje se traže na tržištu rada i aktivno pridonositi povezivanju visoke naobrazbe i tržišta rada. Za obavljanje tih zadaća potreban je kvalificirani karijerni savjetnik iz područja psihologije koji poznaje teorije razvoja karijere, tržište rada, studijske programe i mogućnosti zapošljavanja.

Karijerne savjetnice možete kontaktirati na: karijera@hrstud.hr  

 

Popis obavijesti
Repozitorij

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS