Savjetovalište Hrvatskih studija

Obnovljen rad Savjetovališta Hrvatskih studija

Savjetovalište Hrvatskih studija osnovano je Odlukom Znanstveno-nastavnoga vijeća 8. srpnja 2014., radi kvalitetnijega svladavanja obrazovnih programa i uspješnije psiho-socijalne prilagodbe. Bilo je prekinulo s radom 1. veljače 2017., ali ga je 12. listopada 2017. obnovilo. Zadaće Savjetovališta jesu: pružati besplatnu psihološku i drugu savjetodavnu pomoć i potporu studentima i zaposlenicima Hrvatskih studija u nošenju s osobnim i profesionalnim poteškoćama i priređivati psiho-edukativne radionice, unaprjeđujući kakvoću života osoba, skupina i ljudske zajednice Hrvatskih studija, sukladno pravilima struke, poštujući etička načela. Odluku o Savjetovalištu Hrvatskih studija od 12. listopada 2017. pročitajte ovdje. Odlukom od 28. studenoga 2017. savjetnicom u Savjetovalištu postavljena je doc. dr. sc. Jelena Maričić.

S povjerenjem dogovorite termin usmeno s docenticom Brajković, docenticom Maričić, docentom Vučenovićem, magistrom Jurić Vukelić, magistrom Petak ili magistrom Radić ili na e-adresu savjetovaliste @ hrstud.hr


Objavljeno: 15. 3. 2018. u 09:07
Uređeno: 20. 6. 2018. u 12:11
Darko Čokor

Imenovanje kolegice Dunje Jurić Vukelić karijernom savjetnicom Hrvatskih studija prije dva tjedna izazvalo je velik interes kod studenata, Studentske službe i više nastavnika, i potražnju za savjetnicom, pa je na prijedlog povjerenice za osiguravanje kvalitete, studijske programe i cjeloživotnu naobrazbu pročelnik 12. ožujka 2018. imenovao i kolegicu Ivu Černju karijernom savjetnicom.

Karijerni savjetnik pomaže studentima i diplomantima u ostvarivanju njihovih karijernih ciljeva, pruža potporu u cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju te povezuje interese studenata i poslodavca radi promicanja većega i bržega zapošljavanja.

Pročelnik Hrvatskih studija imenovao je 26. veljače 2018. Dunju Jurić Vukelić, mag. psych., a 12. ožujka 2018. i Ivu Černju, mag. psych., karijernom savjetnicom Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Za svoj rad karijerne savjetnice odgovaraju voditeljici Savjetovališta Hrvatskih studija doc. Lovorki Brajković.

Karijerne savjetnice angažirane su u radu Savjetovališta Hrvatskih studija i svoj posao obavljaju u sklopu redovitih radnih obveza u skladu s naravi svojega radnoga mjesta.

Karijerni savjetnik na visokim učilištima bavi se strateškim planiranjem zapošljivosti studenata, razvija i pruža usluge profesionalnoga usmjeravanja studenata, pomaže studentima u definiranju odgojno-obrazovnih ciljeva, razvijanju praktičnih vještina koje se traže na tržištu rada i aktivno pridonositi povezivanju visoke naobrazbe i tržišta rada. Za obavljanje tih zadaća potreban je kvalificirani karijerni savjetnik iz područja psihologije koji poznaje teorije razvoja karijere, tržište rada, studijske programe i mogućnosti zapošljavanja.

Karijerne savjetnice možete kontaktirati na: karijera@hrstud.hr  

 

Popis obavijesti
Repozitorij

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS