Nastavnici i predmeti
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni Funkcija e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Marija Brajdić Vuković 245-7618 7618 e-mail  
mag. soc et mag. educ. soc. Erik Brezovec e-mail  
izv. prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović 245-7618 7618 e-mail  
prof. dr. sc. Renato Matić 245-7618 7618 e-mail  
doc. dr. sc. Dario Pavić 245-7652 7652 e-mail  
mag. soc. Ivan Perkov 245 7626 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Mladen Puškarić 245-7641 7641 e-mail  
doc. dr. sc. Andreja Sršen 245-7652 7652 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Vanja Šimičević 245 7641 7641 e-mail  
prof. dr. sc. Stipan Tadić e-mail  

Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. Goran Batina e-mail  
dr. sc. Krunoslav Borovec e-mail  
prof. dr. sc. Luka Brkić e-mail  
doc. dr. sc. Anita Dremel 091 726 9610 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Nikša Dubreta e-mail  
izv. prof. dr. sc. Valentina Gulin Zrnić e-mail  
mag. soc. Josip Ježovita e-mail  
dr. sc. Boris Kozjak e-mail  
izv. prof. dr. sc. Branko Lobnikar e-mail  
prof. dr. sc. Ivan Markešić e-mail  
pred. dr. sc. Tomislav Markić e-mail  
dr. sc. Hrvoje Mataković e-mail  
doc. dr. sc. Mladen Nakić e-mail  
mag. soc et mag. educ. soc. Nikolina Nemec e-mail  
izv. prof. dr. sc. Krešimir Peračković 01-4886 809 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Nenad Pokos e-mail  
mag. soc et mag. educ. soc. Barbara Prprović e-mail  
dr. sc. Jelena Puđak e-mail  
doc. dr. sc. Ivana Radačić e-mail  
pred. Tuga Tarle e-mail  
doc. dr. sc. Sara Ursić e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Akademska pismenost
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Civilizacija nasilja
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Criminology of Bullying
1,1,1
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Deviance at the Workplace
1,1,1
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad
1,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Društvo i održivost
0,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
European union and Croatia
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Europska integracija
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Europska unija i civilno društvo
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Gospodarski sustav EU
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Ideja Europe
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Institucija Europske Unije
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Istraživanja, mjerenje i suzbijanje korupcije
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Kritička misao u sociologiji
0,0,0
2, 4 sveučilišni diplomski INFO
Kulturalni aspekti rada
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Kulturna antropologija
1,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Kvantitativne metode istraživanja
1,0,0
1, 3 sveučilišni diplomski INFO
Ljudska prava
1,0,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Međunarodni odnosi
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Nasilje djece i maloljetnika
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Nasilje u obitelji
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Osnove istraživanja tržišta
1,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Politička ekonomija
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Politička geografija
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Politički sustav EU
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Postindustrijsko društvo
0,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijest hrvatske sociologije
1,1,1
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijest socijalnih teorija
1,0,0
1 sveučilišni preddiplomski INFO
Predrasude i prevencija diskriminacije
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Primjene statistike u društvenim istraživanjima
1,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Religije svijeta
1,1,1
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sex, Gender and Human Rights
1,1,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Socijalna ekologija
1,0,0
1 sveučilišni preddiplomski INFO
Socijalna patologija
1,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Socijalna psihologija
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija devijantnosti
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija hrvatskoga društva 1
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija hrvatskoga društva 2
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija hrvatskoga društva 3
0,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija hrvatskoga društva 4
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija identiteta
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija igara na sreću
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija kulture i umjetnosti
1,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija lokalnih zajednica
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Sociologija morala
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija potrošnje
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija prostora
1,1,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija razvoja
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Sociologija religije
1,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija sigurnosti
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija socijalne kontrole i policije u hrvatskom društvu
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Sociologija umiranja i smrti
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija uporabe droga
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Sociologija zdravlja i bolesti
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociology of Domestic Violence
1,1,1
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Sociološke teorije 1
1,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociološke teorije 2
1,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociološki aspekti iseljavanja Hrvata u 19. I 20. stoljeću
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Stanovništvo svijeta
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Statistika u društvenim istraživanjima
1,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Statistika za komunikacijske znanosti
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni preddiplomski INFO
Sustavna sociologija 1
0,0,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Sustavna sociologija 2
0,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Suvremene sociološke teorije
1,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Teorije europske integracije
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Uloga hrvatskih katoličkih misija u iseljeništvu
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u javne politike
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u metode društvenih istraživanja 1
1,1,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u metode društvenih istraživanja 2
1,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u sociologiju
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u sociologiju hrvatskoga iseljeništva
1,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u znanstveni rad
1,0,0
1 sveučilišni preddiplomski INFO
Završni rad
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS