Nastavnici i predmeti
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni Funkcija e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Marija Brajdić Vuković 245-7618 7618 e-mail  
mag. soc et mag. educ. soc. Erik Brezovec e-mail  
izv. prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović 245-7618 7618 e-mail  
prof. dr. sc. Renato Matić 245-7618 7618 e-mail  
doc. dr. sc. Dario Pavić 245-7652 7652 e-mail  
mag. soc. Ivan Perkov 245 7626 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Mladen Puškarić 245-7641 7641 e-mail  
doc. dr. sc. Andreja Sršen 245-7652 7652 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Vanja Šimičević 245 7641 7641 e-mail  
prof. dr. sc. Stipan Tadić e-mail  

Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. Goran Batina e-mail  
dr. sc. Albert Bing e-mail  
prof. dr. sc. Luka Brkić e-mail  
doc. dr. sc. Caroline Hornstein-Tomić e-mail  
mag. soc. Josip Ježovita e-mail  
dr. sc. Boris Kozjak e-mail  
izv. prof. dr. sc. Branko Lobnikar e-mail  
prof. dr. sc. Ivan Markešić e-mail  
pred. dr. sc. Tomislav Markić e-mail  
doc. dr. sc. Hrvoje Mataković e-mail  
doc. dr. sc. Mladen Nakić e-mail  
izv. prof. dr. sc. Krešimir Peračković 01-4886 809 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Benjamin Perasović e-mail  
doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj e-mail  
izv. prof. dr. sc. Nenad Pokos e-mail  
doc. dr. sc. Jelena Puđak e-mail  
izv. prof. dr. sc. Vanja-Ivan Savić e-mail  
pred. Tuga Tarle e-mail  
doc. dr. sc. Sara Ursić e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Akademska pismenost
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Deviance at the Workplace
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,1
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Društveno odgovorno djelovanje
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Društvo i održivost
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Ekonomska sociologija
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
European union and Croatia
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Europska integracija
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Fenomenologijska sociologija
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Gospodarski sustav EU
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Hrvatski identitet u europskom kontekstu
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Ideja Europe
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Institucije Europske unije
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Izazovi društvene stratifikacije u Hrvatskoj
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Kritička misao u sociologiji
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
2, 4 sveučilišni diplomski INFO
Kulturalni aspekti rada
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Kulturna antropologija
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Kvantitativne metode istraživanja
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 3 sveučilišni diplomski INFO
Ljudska prava
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Međunarodni odnosi
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Migracije i sigurnost
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
New Age
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Osnove istraživanja tržišta
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Politička ekonomija
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Politička geografija
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Politička sociologija i hrvatsko društvo
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Politički sustav EU
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Postindustrijsko društvo
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijest socijalnih teorija
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1 sveučilišni preddiplomski INFO
Predrasude i prevencija diskriminacije
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Primjene statistike u društvenim istraživanjima
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Religije svijeta
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,1
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Socijalna ekologija
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1 sveučilišni preddiplomski INFO
Socijalna psihologija
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija devijantnosti
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija hrvatske dijaspore
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Sociologija hrvatskoga društva 1
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija hrvatskoga društva 2
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija hrvatskoga društva 3
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija hrvatskoga društva 4
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija identiteta
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija igara na sreću
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija kulture i umjetnosti
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija lokalnih zajednica
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Sociologija migracija i etničnosti
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Sociologija morala
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija potrošnje
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Sociologija prostora
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija religije
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija socijalne kontrole i policije u hrvatskom društvu
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Sociologija umiranja i smrti
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija zdravlja i bolesti
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociološke teorije 1
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociološke teorije 2
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociološki aspekti iseljavanja Hrvata u 19. I 20. stoljeću
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Stanovništvo svijeta
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Statistika u društvenim istraživanjima
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Statistika u društvenim istraživanjima
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Statistika za komunikacijske znanosti
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni preddiplomski INFO
Subkulture mladih
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Supsidijarnost i solidarnost u individualističkom društvu
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Sustavna sociologija 1
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Sustavna sociologija 2
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Suvremene sociološke teorije
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Šport i društvo
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Teorije europske integracije
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Uloga hrvatskih katoličkih misija u iseljeništvu
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u javne politike
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u metode društvenih istraživanja
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u metode društvenih istraživanja 1
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u metode društvenih istraživanja 2
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u sociologiju
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u sociologiju hrvatskoga iseljeništva
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u znanstveni rad
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1 sveučilišni preddiplomski INFO
Završni rad
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS