Vijeće Odsjeka
Predstojnica    
izv. prof. dr. sc. Vanja Šimičević    
     
Članovi    
doc. dr. sc. Marija Brajdić Vuković    
mag. soc. Erik Brezovec    
izv. prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović    
prof. dr. sc. Renato Matić    
doc. dr. sc. Dario Pavić    
mag. soc. Ivan Perkov    
izv. prof. dr. sc. Mladen Puškarić    
doc. dr. sc. Andreja Sršen    
prof. dr. sc. Stipan Tadić    
     
Predstavnik vanjskih suradnika u vijeću Odsjeka    

izv. prof. dr. sc. Nikša Dubreta, zamjenica dr. sc. Jelena Puđak

   
Predstavnica studenata u vijeću Odsjeka    
Ana Bagarić    

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS