O nama

Studij sociologije osnovan je 1992. godine, te stoga čini jednu od temeljnih disciplina Hrvatskih studija. Koncepcija studija sociologije od samih je početaka bila usmjerena na korištenje socioloških teorija i metodologije društvenih znanosti u razumijevanju društvenih procesa i fenomena u kontekstu hrvatskog društva specifično te komparativno u međunarodnoj i globalnoj perspektivi. U svojim obrazovnim ishodima studij sociologije usmjeren je na osposobljavanje kvalitetnog sociološkog istraživačkog kadra opskrbljenog profesionalnim istraživačkim i analitičkim vještinama za produktivan rad i u javnom i privatnom sektoru. Iz tog su razloga i preddiplomska i diplomska razina studija sociologije ustrojene prema suvremenim znanstvenim i međunarodnim standardima.


Objavljeno: 13. 1. 2016. u 07:50
Uređeno: 14. 1. 2016. u 07:29
Marija Brajdić Vuković

Obavještavamo studente i studentice preddiplomskog i diplomskog studija sociologije da je vijeće Odjela za sociologiju povezano s prijavom teme završnih i diplomskih radova u akademskoj godini 2015./2016. odlučilo da

1. Nastavnici koji su ujedno i zaposlenici Odjela za sociologiju mogu mentorirati najviše četiri završna rada i najviše tri diplomska rada u jednoj generaciji studenata

2. U obrazloženju u obrascu za prijavu teme završnog/diplomskog rada studenti/ce trebaju pismeno odgovoriti na dva pitanja:

a) Koji je cilj rada, što se u radu namjerava pobliže istražiti/obrazložiti?

b) Kakva vrsta istraživanja se u svrhu izrade rada planira poduzeti? Radi li se o istraživanju literature/dokumenata ili o istraživanju na ljudima? Ukoliko je istraživanje na ljudima o kojoj se populaciji/uzorku radi?

3. Ukoliko završni/diplomski rad pretpostavlja provođenje društvenog istraživanja na dokumentima i/ili ljudskim sudionicima studenti moraju po odobrenju teme proći postupak prijave teme istraživanja pred Povjerenstvom za ocjenu etičnosti istraživanja studentskih radova Odjela za sociologiju. Tek po odobrenju od strane Povjerenstva studenti mogu početi provoditi svoje istraživanje.

Podsjećamo da je obrazac za prijavu teme završnog/diplomskog rada potrebno predati najkasnije do 29.01.2016.

 

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS