O nama

Studij sociologije osnovan je 1992. godine i čini jednu od temeljnih disciplina na Hrvatskim studijima. Koncepcija studija sociologije usmjerena je na korištenje socioloških teorija i metodologije društvenih znanosti u razumijevanju društvenih procesa i fenomena u specifičnome kontekstu hrvatskoga društva te komparativno u europskoj i globalnoj perspektivi. Svojim je obrazovnim ishodima studij sociologije usmjeren na osposobljavanje kvalitetnoga sociološkoga istraživačkoga kadra opskrbljenoga profesionalnim istraživačkim i analitičkim vještinama nužnima za produktivan rad u javnom i privatnom sektoru. Preddiplomska i diplomska razina studija sociologije ustrojene su prema suvremenim međunarodnim znanstvenim standardima.


Objavljeno: 13. 1. 2016. u 07:50
Uređeno: 14. 1. 2016. u 07:29
Marija Brajdić Vuković

Obavještavamo studente i studentice preddiplomskog i diplomskog studija sociologije da je vijeće Odjela za sociologiju povezano s prijavom teme završnih i diplomskih radova u akademskoj godini 2015./2016. odlučilo da

1. Nastavnici koji su ujedno i zaposlenici Odjela za sociologiju mogu mentorirati najviše četiri završna rada i najviše tri diplomska rada u jednoj generaciji studenata

2. U obrazloženju u obrascu za prijavu teme završnog/diplomskog rada studenti/ce trebaju pismeno odgovoriti na dva pitanja:

a) Koji je cilj rada, što se u radu namjerava pobliže istražiti/obrazložiti?

b) Kakva vrsta istraživanja se u svrhu izrade rada planira poduzeti? Radi li se o istraživanju literature/dokumenata ili o istraživanju na ljudima? Ukoliko je istraživanje na ljudima o kojoj se populaciji/uzorku radi?

3. Ukoliko završni/diplomski rad pretpostavlja provođenje društvenog istraživanja na dokumentima i/ili ljudskim sudionicima studenti moraju po odobrenju teme proći postupak prijave teme istraživanja pred Povjerenstvom za ocjenu etičnosti istraživanja studentskih radova Odjela za sociologiju. Tek po odobrenju od strane Povjerenstva studenti mogu početi provoditi svoje istraživanje.

Podsjećamo da je obrazac za prijavu teme završnog/diplomskog rada potrebno predati najkasnije do 29.01.2016.

 

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS