O nama

Studij sociologije osnovan je 1992. godine i čini jednu od temeljnih disciplina na Hrvatskim studijima. Koncepcija studija sociologije usmjerena je na korištenje socioloških teorija i metodologije društvenih znanosti u razumijevanju društvenih procesa i fenomena u specifičnome kontekstu hrvatskoga društva te komparativno u europskoj i globalnoj perspektivi. Svojim je obrazovnim ishodima studij sociologije usmjeren na osposobljavanje kvalitetnoga sociološkoga istraživačkoga kadra opskrbljenoga profesionalnim istraživačkim i analitičkim vještinama nužnima za produktivan rad u javnom i privatnom sektoru. Preddiplomska i diplomska razina studija sociologije ustrojene su prema suvremenim međunarodnim znanstvenim standardima.


Objavljeno: 17. 9. 2016. u 11:15
Uređeno: 17. 9. 2016. u 11:18
Marija Brajdić Vuković

Prema odluci vijeća Odjela za sociologiju (15.09.2016), studentima dvopredmetnog preddiplomskog studija sociologije omogućuje se da u nadolazećoj akademskoj godini (2016./2017.) upišu predmete iz skupine Izborni predmeti II koji su sastavni dio programa na jednopredmetnom preddiplomskom studiju sociologije. Pod određenim uvjetima o kojima pročitajte više u nastavku.

Ovom odlukom omogućuje se dodatan upis do najviše 5 ECTS-a po semestru i to isključivo ukoliko kombinacija predmeta dvopredmetnog studija kod pojedinog studenta, uz dodatan upis predmeta iz skupine Izborni II, NE PRELAZI dozvoljenih 35 ECTS-a po semestru, odnosno 70 ECTS-a po godini studija.

Studenti koji zadovoljavaju navedene kriterije i žele upisati izborni predmet iz studijske grupe Izborni predmeti II mogu to učiniti tako da upis riješe u studentskoj referadi. UPOZORAVAMO studente da se dodatni izborni predmet iz skupine Izborni predmeti II neće moći računati u minimalno potreban zbroj ECTS bodova za upis u sljedeći semestar/godinu. Minimalan broj bodova potrebno je zadovoljiti iz redovnog programa dvaju studija koje studenti pohađaju.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS