O nama

Studij sociologije osnovan je 1992. godine, te stoga čini jednu od temeljnih disciplina Hrvatskih studija. Koncepcija studija sociologije od samih je početaka bila usmjerena na korištenje socioloških teorija i metodologije društvenih znanosti u razumijevanju društvenih procesa i fenomena u kontekstu hrvatskog društva specifično te komparativno u međunarodnoj i globalnoj perspektivi. U svojim obrazovnim ishodima studij sociologije usmjeren je na osposobljavanje kvalitetnog sociološkog istraživačkog kadra opskrbljenog profesionalnim istraživačkim i analitičkim vještinama za produktivan rad i u javnom i privatnom sektoru. Iz tog su razloga i preddiplomska i diplomska razina studija sociologije ustrojene prema suvremenim znanstvenim i međunarodnim standardima.


Objavljeno: 17. 9. 2016. u 11:15
Uređeno: 17. 9. 2016. u 11:18
Marija Brajdić Vuković

Prema odluci vijeća Odjela za sociologiju (15.09.2016), studentima dvopredmetnog preddiplomskog studija sociologije omogućuje se da u nadolazećoj akademskoj godini (2016./2017.) upišu predmete iz skupine Izborni predmeti II koji su sastavni dio programa na jednopredmetnom preddiplomskom studiju sociologije. Pod određenim uvjetima o kojima pročitajte više u nastavku.

Ovom odlukom omogućuje se dodatan upis do najviše 5 ECTS-a po semestru i to isključivo ukoliko kombinacija predmeta dvopredmetnog studija kod pojedinog studenta, uz dodatan upis predmeta iz skupine Izborni II, NE PRELAZI dozvoljenih 35 ECTS-a po semestru, odnosno 70 ECTS-a po godini studija.

Studenti koji zadovoljavaju navedene kriterije i žele upisati izborni predmet iz studijske grupe Izborni predmeti II mogu to učiniti tako da upis riješe u studentskoj referadi. UPOZORAVAMO studente da se dodatni izborni predmet iz skupine Izborni predmeti II neće moći računati u minimalno potreban zbroj ECTS bodova za upis u sljedeći semestar/godinu. Minimalan broj bodova potrebno je zadovoljiti iz redovnog programa dvaju studija koje studenti pohađaju.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS