O nama

Studij sociologije osnovan je 1992. godine, te stoga čini jednu od temeljnih disciplina Hrvatskih studija. Koncepcija studija sociologije od samih je početaka bila usmjerena na korištenje socioloških teorija i metodologije društvenih znanosti u razumijevanju društvenih procesa i fenomena u kontekstu hrvatskog društva specifično te komparativno u međunarodnoj i globalnoj perspektivi. U svojim obrazovnim ishodima studij sociologije usmjeren je na osposobljavanje kvalitetnog sociološkog istraživačkog kadra opskrbljenog profesionalnim istraživačkim i analitičkim vještinama za produktivan rad i u javnom i privatnom sektoru. Iz tog su razloga i preddiplomska i diplomska razina studija sociologije ustrojene prema suvremenim znanstvenim i međunarodnim standardima.


Objavljeno: 19. 5. 2018. u 21:32
Ivan Perkov
Honorarni posao na...

Odjel za promicanje kvalitete obrazovanja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja traži studente završnih godina studija (apsolventi s aktivnim studentskim pravima ili studenti 5. godine) sociologije i psihologije na Hrvatskim studijima. Studenti se traže za homorarni rad na znanstveno-istraživačkim projektima u području obrazovanja.

Kandidati trebaju zadovoljiti sljedeće uvjete:

  • razvijene komunikacijske i socijalne vještine
  • razvijene administrativne vještine
  • osnovna znanja rada na računalu (u svim MS Office programima)
  • poznavanje i korištenje engleskim jezikom (razina A2 i više)
  • sklonost dinamičnom timskom radu

Prijava treba sadržavati:

  • motivacijsko pismo (najviše 1 stranica)
  • životopis na hrvatskome jeziku (u EuropassCV formatu)
  • za dodatno bodovanje, ako imaju, pisani dokaz o prethodnom istraživačkom iskustvu u području obrazovanja (preporuka znanstvenika ili profesora s kojim/a su surađivali ili potvrda prijašnjih poslodavaca).

Prijave se podnose isključivo elektroničkom poštom na adresu vanja.petricevic@ncvvo.hr do 1.lipnja 2018. Intervju i probni rok bit će organizirani tijekom lipnja 2018.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS