O nama

Studij sociologije osnovan je 1992. godine i čini jednu od temeljnih disciplina na Hrvatskim studijima. Koncepcija studija sociologije usmjerena je na korištenje socioloških teorija i metodologije društvenih znanosti u razumijevanju društvenih procesa i fenomena u specifičnome kontekstu hrvatskoga društva te komparativno u europskoj i globalnoj perspektivi. Svojim je obrazovnim ishodima studij sociologije usmjeren na osposobljavanje kvalitetnoga sociološkoga istraživačkoga kadra opskrbljenoga profesionalnim istraživačkim i analitičkim vještinama nužnima za produktivan rad u javnom i privatnom sektoru. Preddiplomska i diplomska razina studija sociologije ustrojene su prema suvremenim međunarodnim znanstvenim standardima.


Objavljeno: 19. 5. 2018. u 21:32
Ivan Perkov
Honorarni posao na...

Odjel za promicanje kvalitete obrazovanja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja traži studente završnih godina studija (apsolventi s aktivnim studentskim pravima ili studenti 5. godine) sociologije i psihologije na Hrvatskim studijima. Studenti se traže za homorarni rad na znanstveno-istraživačkim projektima u području obrazovanja.

Kandidati trebaju zadovoljiti sljedeće uvjete:

  • razvijene komunikacijske i socijalne vještine
  • razvijene administrativne vještine
  • osnovna znanja rada na računalu (u svim MS Office programima)
  • poznavanje i korištenje engleskim jezikom (razina A2 i više)
  • sklonost dinamičnom timskom radu

Prijava treba sadržavati:

  • motivacijsko pismo (najviše 1 stranica)
  • životopis na hrvatskome jeziku (u EuropassCV formatu)
  • za dodatno bodovanje, ako imaju, pisani dokaz o prethodnom istraživačkom iskustvu u području obrazovanja (preporuka znanstvenika ili profesora s kojim/a su surađivali ili potvrda prijašnjih poslodavaca).

Prijave se podnose isključivo elektroničkom poštom na adresu vanja.petricevic@ncvvo.hr do 1.lipnja 2018. Intervju i probni rok bit će organizirani tijekom lipnja 2018.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS