Upisi na Hrvatske studije 2018./2019. - Preddiplomski studij

 

Informacije o jesenskom upisnom roku na preddiplomske sveučilišne studije Hrvatskih studija možete vidjeti ovdje.

 

 

Preostala slobodna mjesta za upis na preddiplomske sveučilišne studije na Hrvatskim studijima u kvoti za kandidate iz RH/EU možete vidjeti ovdje.

Informacije o upisima u ljetnom upisnom roku na preddiplomske sveučilišne studije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, ak. godina 2018./2019.

Upisni i matični list za upis na preddiplomski studij HS možete preuzeti ovdje.

Žalbe kandidata koji su pristupili Testu apstraktnog mišljenja primaju se u ponedjeljak, 9. srpnja 2018. na mail: razredbeni_postupak@hrstud.hr i u dvorani Gospić u prizemlju glavne zgrade Hrvatskih studija od 8.00 – 10.00 sati.

Raspored pisanja Testa apstraktnog mišljenja na Hrvatskim studijima možete vidjeti ovdje.
Obavijest pristupnicima Testu apstraktnog mišljenja na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu možete vidjeti ovdje.
Dolazak na Znanstveno-učilišni kampus Borongaj

Informacija o dolasku na Hrvatske studije SuZg javnim prijevozom

 

Kako do nas?  (Karta)

Do Znanstveno – učilišnog kampusa Borongaj može se doći javnim prijevozom:
  • S Kvaternikovog trga odakle svakim danom, uključujući i nedljeljom i praznikom, prometuje redovna autobusna linija ZET-a broj 215: sići na stanici „Lozarinska“ i pješke kroz Savudrijsku ulicu doći do ulaza u Kampus i dalje do Hrvatskih studija.
  • Iz Ulice grada Gospića redovnom tramvajskom linijom broj 2, 3 ili 13: sići na stanici ”Čavićeva” odakle radnim danom prometuje redovna autobusna linija ZET-a broj  236: sići na zadnjoj stanici „Kampus Borongaj“;

http://www.srce.unizg.hr/mrezni-operativni-centar-kampusa-borongaj/kako-doci-do-kampusa

Zašto studirati na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu?

 

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu zadnje tri godine provode istraživanje razloga upisa studenata prve godine preddiplomskih studija Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Rezultati pokazuju da među razlozima za upis na Hrvatske studije dominiraju kvaliteta studijskih programa i nastavnog osoblja, te informacija da je nastava organizirana u malim grupama.

Rezultati anketa također pokazuju da su Hrvatski studiji bili prvi ili drugi izbor pri odabiru studija za više od 50% upisanih studenata.

Koje su mogućnosti ostvarivanja karijere nakon završetka studija?

Prvostupnici Hrvatskih studija poželjni su zaposlenici u tijelima državne, javne i lokalne uprave i samouprave, u području civilnog sektora, u medijima i drugdje.

Prvostupnici latinskog jezika ostvaruju karijeru u institucijama koje se bave starijom građom, pa zahtijevaju stručnjake s poznavanjem latinskoga jezika (znanstvenim institutima, knjižnicama i arhivima, zavodima za zaštitu i konzervaciju kulturne baštine, turističkim uredima, vjerskim zajednicama itd.).

Prvostupnici kroatologije zapošljavaju se u području odgoja, obrazovanja i kulture, u turizmu i drugdje gdje mogu upotrijebiti temeljna znanja o arheološkom nasljeđu, dijalektologiji, likovnoj i glazbenoj kulturi, povijesti kazališta, povijesti hrvatskoga standardnoga jezika i najvažnije znanje o hrvatskoj kulturi u suodnosu s europskom kulturom.

Prvostupnici filozofije zapošljavaju se na poslovima koji zahtijevaju sposobnost kritičkog i kreativnog mišljenja i gdje je naglasak stavljen na povezanosti tradicionalnih filozofskih disciplina s drugim humanističkim, društvenim i prirodnim znanostima.

Prvostupnici sociologije se zapošljavaju u agencijama za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, konzultantskim tvrtkama za poslovno savjetovanje budući da su osposobljeni analizirati i interpretirati društvene procese, vrijednosti i djelovanje te znaju razlikovati i primjenjivati istraživačke postupke u mjeri koja osigurava autonoman profesionalni angažman u institucijama ekonomskoga, političkoga i kulturnoga karaktera.

Prvostupnici povijesti stekli sukompetencije za analiziranje povijesnih tekstova iz razdoblja staroga i srednjega vijeka i novovjekovne povijesti što im omogućuje razumijevanje osnovnih pojmova moderne i suvremene povijesti te samostalno komentiranje i vrednovanje događanja iz tog razdoblja. Zapošljavaju se u muzejima, arhivima i znanstvenoistraživačkim institutima posvećenim istraživanju povijesne znanosti.

Prvostupnici komunikologije stekli supraktična znanja i vještine iz agencijskog, radijskog, televizijskog i tiskovnog novinarstva te odnosa s javnošću, pa se zapošljavaju u informativnim agencijama, tiskovinama, na radijskim i  televizijskim postajama, na internetskim portalima, kao i u  raznim konzultantskim agencijama i odjelima za odnose s javnošću.

Prvostupnici psihologije zapošljavaju se u ustanovama koje se bave organizacijom i ljudskim potencijalima te u kojima se provode psihološka testiranja i istraživanja. Njihovo zapošljavanje nije ograničeno na područje psihologije jer su stekli znanja iz područja statistike, metodologije društvenih znanosti, psihologije ličnosti, emocija i motivacije i psihologije rada.

ODLUKU
O PUNOJ SUBVENCIJI PARTICIPACIJE REDOVITIH STUDENATA U
TROŠKOVIMA STUDIJA I SUFINANCIRANJU MATERIJALNIH
TROŠKOVA JAVNIM VISOKIM UČILIŠTIMA U REPUBLICI
HRVATSKOJ U AKADEMSKIM GODINAMA 2015./2016., 2016./2017. I
2017./2018.

 

1. Odluka o uvjetima upisa u prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih studija na Hrvatskim studijima u akademskoj godini 2018./2019.

2. Upisne kvote na preddiplomske studije, ak. god. 2018./2019.

3. Prijava preddiplomskih sveučilišnih dvopredmetnih studijskih programa u bazi NISpVU
Kandidat koji želi upisati dvopredmetni sveučilištni studij na Hrvatskim studijima SuZg mora u bazi NISpVU prijaviti oba željena studijska programa i zadovoljiti kriterije upisa na oba.
 
4. Dodatna provjera
Test apstraktnog mišljenja dužni su polagati samo kandidati koji su prijavili preddiplomski sveučilišni studij Psihologija i preddiplomski sveučilišni studij Komunikologija - jednopredmetni!
Svi ostali kandidati ne pristupaju polaganju testa apstraktnog mišljenja!
 

5. Informacije  - Test apstraktnog mišljenja (dodatna provjera)

Testu apstraktnoga mišljenja trebaju pristupiti kandidati koji su se prijavili  za preddiplomski sveučilišni studij Psihologija i preddiplomski sveučilišni studij Komunikologija (jednopredmetni) u bazi Postani student, do zaključno 21. lipnja 2018.

Testiranje će se održati u četvrtak, 5. srpnja 2018. na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83d s početkom u 15,00 sati.

Napominjemo da Hrvatski studiji zadržavaju pravo izmjene termina održavanja testa apstraktnog mišljenja. Sve promjene i raspored kandidata biti će dostupni preko baze podataka www.postani-student.hr i na mrežnim stranicama Hrvatskih studija SuZg.

Kandidati koji polažu Test apstraktnog mišljenja trebaju uplatiti

= 250,00 kuna;

IBAN HR2323400091400021282 Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83d, Zagreb;

svrha uplate: Test apstraktnog mišljenja;

poziv na broj odobrenja - OIB kandidata.

 Molimo kandidate da posebnu pozornost obrate na upisivanje točnog OIB-a na uplatnicu i da čitko unesu svoje puno ime i prezime i točnu adresu.

Troškove testa apstraktnog mišljenja, kandidati trebaju uplatiti u terminu od 1. do 21. lipnja 2018.  Kopiju potvrde o uplati TAM-a nije potrebno dostavljati na Hrvatske studije.

Kandidati koji u navedenom vremenu ne izvrše uplatu neće moći pristupiti testu apstraktnog mišljenja.

Odluka o naknadi troškova testa apstraktnoga mišljenja

6. Molimo kandidate koji moraju pristupiti testu apstraktnog mišljenja, a koji žele prilagodbu uvjeta za provođenje testa zbog mogućih teškoća uzrokovanim različitim oblicima invaliditeta,  da do četvrtka, 10. lipnja 2018. pošalju zamolbu s preslikom prateće dokumentacije na mail: nbernardi@hrstud.hr
 
7. Dodatne upite o studijskim programima i uvjetima upisa možete poslati na e-mail:razredbeni_postupak@hrstud.hr
 
 
 

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS