Upisi na Fakultet hrvatskih studija 2020./2021. - integrirani i preddiplomski studij

 

VAŽNO!

 

Obavijest o otkazivanju testa apstraktnoga mišljenja

 

Odlukom dekana Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Pave Barišića od 30. lipnja 2020. zbog izvanrednih epidemioloških okolnosti otkazuje se test apstraktnoga mišljenja (TAM), koji je bio zakazan za 3. i 4. srpnja 2020.

Postupak rangiranja pristupnika za studije psihologije i jednopredmetne komunikologije obavit će se temeljem vrjednovanja uspjeha u srednjoj školi i na državnoj maturi.

Novac uplaćen za naknadu troškova testa apstraktnoga mišljenja bit će vraćen pristupnicima do 15. srpnja 2020.

Doc. dr. sc. Dario Vučenović, prodekan za nastavu i studente

Pristupnici koji su uplatili troškove testa apstraktnoga mišljenja, a na uplatnici nije vidljiv njihov IBAN trebaju na e-poštu info@hrstud.hr poslati podatke za uplatu: naziv banke, IBAN, ime i prezime pristupnika, na koji će novac biti vraćen.

Uvjete upisa na integrirani preddiplomski i diplomski studij i preddiplomske studije Fakulteta hrvatskih studija možete vidjeti ovdje.

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Izborne predmete pristupnici nisu obvezni polagati, ali mogu ako žele, osim pristupnika za studij Psihologija.
Za prijavu na studij Psihologija obvezno je polaganje bilo kojega izbornoga predmeta.

Prijava dvopredmetnih studija Fakulteta hrvatskih studija

Za prijavu dvopredmetnoga studijakoga programa potrebno je prijaviti najmanje dva dvopredmetna studijska programa.

Nakon prijave u sustav u izborniku Moj odabir otvara se mogućnost prijave do najviše 10 studijskih programa. U slučaju prijave dvopredmetnih studija može se prijaviti neograničen broj na istom visokom učilištu i to će se računati kao jedan prijavljeni studijski program.

Pristupnici koji prijavljuju dvopredmetne studije moraju ostvariti pravo upisa na oba prijavljena studijska programa FHS. Ako takav pristupnik, u skladu s ostvarenim bodovima, ostvaruje pravo upisa na više kombinacija studija, zadržat će se ona kombinacija kod koje je suma prioriteta studija manja.

Sve promjene i raspored pristupnika bit će dostupni preko baze podataka www.postani-student.hr i na mrežnim stranicama Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Odluku o naknadi troškova Testa apstraktnoga mišljenja možete vidjeti OVDJE.

Mogući prigovori pristupnika koji su pristupili TAM-u primaju se u ponedjeljak, 6. srpnja i u utorak, 7. srpnja 2020. na e-adresu: razredbeni_postupak@hrstud.hr i osobno uz prethodnu najavu.

 

Rok za dostavu zamolbi za prilagodbu uvjeta provedbe Testa apstraktnoga mišljenja

Pristupnici koji trebaju pristupiti TAM-u, a koji žele prilagodbu uvjeta za provođenje TAM-a zbog mogućih poteškoća prouzročenih različitim oblicima invalidnosti do subote 13. lipnja 2020. mogu poslati zamolbu s preslikom prateće dokumentacije na e-adresu: apetak@hrstud.hr

Odluku o upisnim kvotama u 1. godinu preddiplomskih i integriranoga studija Fakulteta hrvatskih studija u ak. godini 2020./2021. možete vidjeti ovdje.
Zašto upisati studij na Fakultetu hrvatskih studija

 

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu zadnje tri godine provode istraživanje razloga upisa studenata prve godine preddiplomskih studija Hrvatskih studija. Rezultati potvrđuju kako među motivima za upis na Hrvatske studije prevladavaju kvaliteta studijskih programa i nastavnoga osoblja te spoznaja o nastavi organiziranoj u malim skupinama.

Rezultati anketa također potvrđuju prvi ili drugi izbor Hrvatskih studija pri izboru studija za više od 50 % upisanih studenata.

Koje su mogućnosti ostvarivanja karijere nakon završetka studija?

Prvostupnici Hrvatskih studija poželjni su zaposlenici u tijelima državne, javne i lokalne uprave i samouprave, u području civilnoga sektora, u medijima, u znanstveno-istraživačkim ustanovama, u hrvatskim predstavništvima u inozemstvu, u odgojno-obrazovnom sustavu i drugdje.

Prvostupnici latinskoga jezika ostvaruju karijeru u institucijama koje se bave starijom građom, pa zahtijevaju stručnjake s poznavanjem latinskoga jezika (znanstvenim institutima, knjižnicama i arhivima, zavodima za zaštitu i konzervaciju kulturnoga nasljeđa, turističkim uredima, vjerskim zajednicama itd.).

Prvostupnici kroatologije zapošljavaju se u diplomaciji, hrvatskim i europskim tijelima, području odgoja, obrazovanja i kulture, u turizmu i drugdje gdje mogu upotrijebiti znanja o hrvatskom jeziku, književnosti, likovnoj i glazbenoj kulturi, prirodnom i povijesnu nasljeđu i o hrvatskoj kulturi u suodnosu s europskom i ostalim kulturama.

Prvostupnici filozofije i kulture zapošljavaju se u javnom i privatnom sektoru na poslovima koji zahtijevaju vrsnost u dijalogu, razumijevanju potreba sugovornika, kritičkom mišljenju i analitičkom izražavanju.

Prvostupnici sociologije zapošljavaju se u agencijama za istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja i konzultantskim tvrtkama za poslovno savjetovanje, budući da su metodološki osposobljeni analizirati i interpretirati društvene procese, vrijednosti i djelovanje te znaju razlikovati i primjenjivati istraživačke postupke u mjeri koja osigurava autonoman profesionalni angažman u institucijama ekonomskoga, političkoga i kulturnoga karaktera.

Prvostupnici povijesti, osposobljeni za razumijevanje suvremenih događaja kroz povijesni kontekst njihova nastanka, zapošljavaju se u školama, medijima, muzejima, arhivima, znanstveno-istraživačkim zavodima i na ostalim poslovima koji zahtijevaju dubinski istraživački rad.

Prvostupnici komunikologije stječu praktična znanja i sposobnosti iz agencijskoga, radijskoga, televizijskoga i tiskovnoga novinarstva te odnosa s javnošću pa se zapošljavaju u informativnim agencijama, tiskovinama, na radijskim i televizijskim postajama, na internetskim portalima, kao i u konzultantskim agencijama i odjelima za odnose s javnošću.

Prvostupnici psihologije zapošljavaju se u ustanovama koje se bave organizacijom i ljudskim potencijalima i u kojima se provode psihološka testiranja i istraživanja. Mogućnost njihova zapošljavanja vrlo je široka s obzirom na znanja iz područja statistike, metodologije društvenih znanosti, psihologije osobnosti, emocija, motivacije i psihologije rada.

Magistri demografije i hrvatskoga iseljeništva tijekom studija razvijaju znanja i sposobnosti vezane za stanovničku i iseljeničku problematiku, temeljem kojih pridonose razvoju svekolike hrvatske populacije. Ukupno razumijevanje stanovništva kao najvažnijega čimbenika svakoga društva i prostora omogućuje im zapošljavanje u sustavima nacionalne, regionalne i lokalne uprave, hrvatskim predstavništvima u inozemstvu, znanstveno-istraživačkim ustanovama, sigurnosnim sustavima i slično.

Pozivamo pristupnike koji su završili srednju školu prije 2010. da dokumentaciju potrebnu za izračun bodova za rangiranje na željeni preddiplomski studij Hrvatskih studija dostave e-poštom razredbeni_postupak@hrstud.hr

Potrebna dokumentacija: preslika svjedodžbi svih razreda srednje škole, završna svjedodžba srednjoškolskoga obrazovanja i preslika osobne iskaznice.

Dolazak na Znanstveno-učilišni kampus Borongaj

 

Informacije o dolasku na Hrvatske studije SuZg javnim prijevozom

Kako do nas?  (Karta)

Do Znanstveno – učilišnog kampusa Borongaj može se doći javnim prijevozom:
  • S Kvaternikovog trga odakle svakim danom, uključujući i nedljeljom i praznikom, prometuje redovna autobusna linija ZET-a broj 215: sići na stanici „Lozarinska“ i pješke kroz Savudrijsku ulicu doći do ulaza u Kampus i dalje do Hrvatskih studija.
  • Iz Ulice grada Gospića redovnom tramvajskom linijom broj 2, 3 ili 13: sići na stanici ”Čavićeva” odakle radnim danom prometuje redovna autobusna linija ZET-a broj  236: sići na zadnjoj stanici „Kampus Borongaj“;

http://www.srce.unizg.hr/mrezni-operativni-centar-kampusa-borongaj/kako-doci-do-kampusa

Dodatne upite o studijskim programima i uvjetima upisa možete poslati na e-mail:razredbeni_postupak@hrstud.hr; ili na tel. 01 2457628, 01 2457621, 01 2457639.
 

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS