Upisi na Fakultet hrvatskih studija 2020./2021. - integrirani i preddiplomski studij

Uvjete upisa na integriralni preddiplomski i diplomski studij i preddiplomske studije Fakulteta hrvatskih studija možete vidjeti ovdje.

OBAVIJEST

PRISTUPNICIMA KOJI SE PRIJAVLJUJU NA PREDDIPLOMSKI STUDIJ PSIHOLOGIJE I PREDDIPLOMSKI STUDIJ KOMUNIKOLOGIJE – JEDNOPREDMETNI

 

DODATNA PROVJERA - TEST APSTRAKTNOGA MIŠLJENJA

 

Test apstraktnoga mišljenja (TAM) dužni su polagati pristupnici koji su prijavili preddiplomski sveučilišni studij Psihologija i preddiplomski sveučilišni studij Komunikologija – jednopredmetni (prijave u bazi Postani student (NISpVU) za ta dva studija su do ponedjeljka, 22. lipnja 2020.  kada je i zadnji dan za uplatu TAM-a).

 

Testiranje će se održati u petak 3. srpnja 2020. na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83d s početkom u 15.00 sati.

Zbog mogućega izvanrednoga pomicanja termina Državne mature ili sličnih slučajeva više sile

Fakultet pridržava pravo izmjene termina održavanja TAM-a.

Sve promjene i raspored pristupnika bit će dostupni preko baze podataka www.postani-student.hr i na mrežnim stranicama Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Pristupnici koji polažu Test apstraktnoga mišljenja trebaju uplatiti 250,00 kn.

Primjer naloga za plaćanje:

Mole se pristupnici da posebnu pozornost obrate na upisivanje točnoga OIB-a na uplatnicu i da čitko unesu svoje puno ime, prezime i točnu adresu.

Troškove TAM-a (250,00 kn) pristupnici trebaju uplatiti u razdoblju od 1. do 22. lipnja 2020.  Presliku potvrde o uplati TAM-a nije potrebno dostavljati.

Pristupnici koji u navedenom vremenu ne obave uplatu ne će moći pristupiti TAM-u.

Mogući prigovori pristupnika koji su pristupili TAM-u primaju se u ponedjeljak, 6. srpnja i u utorak, 7. srpnja 2020. na e-adresu: razredbeni_postupak@hrstud.hr i osobno uz prethodnu najavu.

 

Rok za dostavu zamolbi za prilagodbu uvjeta provedbe Testa apstraktnoga mišljenja

Pristupnici koji trebaju pristupiti TAM-u, a koji žele prilagodbu uvjeta za provođenje TAM-a zbog mogućih poteškoća prouzročenih različitim oblicima invalidnosti do subote 13. lipnja 2020. mogu poslati zamolbu s preslikom prateće dokumentacije na e-adresu: apetak@hrstud.hr

 
Zašto upisati studij na Fakultetu hrvatskih studija

 

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu zadnje tri godine provode istraživanje razloga upisa studenata prve godine preddiplomskih studija Hrvatskih studija. Rezultati potvrđuju kako među motivima za upis na Hrvatske studije prevladavaju kvaliteta studijskih programa i nastavnoga osoblja te spoznaja o nastavi organiziranoj u malim skupinama.

Rezultati anketa također potvrđuju prvi ili drugi izbor Hrvatskih studija pri izboru studija za više od 50 % upisanih studenata.

Koje su mogućnosti ostvarivanja karijere nakon završetka studija?

Prvostupnici Hrvatskih studija poželjni su zaposlenici u tijelima državne, javne i lokalne uprave i samouprave, u području civilnoga sektora, u medijima, u znanstveno-istraživačkim ustanovama, u hrvatskim predstavništvima u inozemstvu, u odgojno-obrazovnom sustavu i drugdje.

Prvostupnici latinskoga jezika ostvaruju karijeru u institucijama koje se bave starijom građom, pa zahtijevaju stručnjake s poznavanjem latinskoga jezika (znanstvenim institutima, knjižnicama i arhivima, zavodima za zaštitu i konzervaciju kulturnoga nasljeđa, turističkim uredima, vjerskim zajednicama itd.).

Prvostupnici kroatologije zapošljavaju se u diplomaciji, hrvatskim i europskim tijelima, području odgoja, obrazovanja i kulture, u turizmu i drugdje gdje mogu upotrijebiti znanja o hrvatskom jeziku, književnosti, likovnoj i glazbenoj kulturi, prirodnom i povijesnu nasljeđu i o hrvatskoj kulturi u suodnosu s europskom i ostalim kulturama.

Prvostupnici filozofije i kulture zapošljavaju se u javnom i privatnom sektoru na poslovima koji zahtijevaju vrsnost u dijalogu, razumijevanju potreba sugovornika, kritičkom mišljenju i analitičkom izražavanju.

Prvostupnici sociologije zapošljavaju se u agencijama za istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja i konzultantskim tvrtkama za poslovno savjetovanje, budući da su metodološki osposobljeni analizirati i interpretirati društvene procese, vrijednosti i djelovanje te znaju razlikovati i primjenjivati istraživačke postupke u mjeri koja osigurava autonoman profesionalni angažman u institucijama ekonomskoga, političkoga i kulturnoga karaktera.

Prvostupnici povijesti, osposobljeni za razumijevanje suvremenih događaja kroz povijesni kontekst njihova nastanka, zapošljavaju se u školama, medijima, muzejima, arhivima, znanstveno-istraživačkim zavodima i na ostalim poslovima koji zahtijevaju dubinski istraživački rad.

Prvostupnici komunikologije stječu praktična znanja i sposobnosti iz agencijskoga, radijskoga, televizijskoga i tiskovnoga novinarstva te odnosa s javnošću pa se zapošljavaju u informativnim agencijama, tiskovinama, na radijskim i televizijskim postajama, na internetskim portalima, kao i u konzultantskim agencijama i odjelima za odnose s javnošću.

Prvostupnici psihologije zapošljavaju se u ustanovama koje se bave organizacijom i ljudskim potencijalima i u kojima se provode psihološka testiranja i istraživanja. Mogućnost njihova zapošljavanja vrlo je široka s obzirom na znanja iz područja statistike, metodologije društvenih znanosti, psihologije osobnosti, emocija, motivacije i psihologije rada.

Magistri demografije i hrvatskoga iseljeništva tijekom studija razvijaju znanja i sposobnosti vezane za stanovničku i iseljeničku problematiku, temeljem kojih pridonose razvoju svekolike hrvatske populacije. Ukupno razumijevanje stanovništva kao najvažnijega čimbenika svakoga društva i prostora omogućuje im zapošljavanje u sustavima nacionalne, regionalne i lokalne uprave, hrvatskim predstavništvima u inozemstvu, znanstveno-istraživačkim ustanovama, sigurnosnim sustavima i slično.

Pozivamo pristupnike koji su završili srednju školu prije 2010. da dokumentaciju potrebnu za izračun bodova za rangiranje na željeni preddiplomski studij Hrvatskih studija dostave e-poštom razredbeni_postupak@hrstud.hr

Potrebna dokumentacija: preslika svjedodžbi svih razreda srednje škole, završna svjedodžba srednjoškolskoga obrazovanja i preslika osobne iskaznice.

Dolazak na Znanstveno-učilišni kampus Borongaj

 

Informacije o dolasku na Hrvatske studije SuZg javnim prijevozom

Kako do nas?  (Karta)

Do Znanstveno – učilišnog kampusa Borongaj može se doći javnim prijevozom:
  • S Kvaternikovog trga odakle svakim danom, uključujući i nedljeljom i praznikom, prometuje redovna autobusna linija ZET-a broj 215: sići na stanici „Lozarinska“ i pješke kroz Savudrijsku ulicu doći do ulaza u Kampus i dalje do Hrvatskih studija.
  • Iz Ulice grada Gospića redovnom tramvajskom linijom broj 2, 3 ili 13: sići na stanici ”Čavićeva” odakle radnim danom prometuje redovna autobusna linija ZET-a broj  236: sići na zadnjoj stanici „Kampus Borongaj“;

http://www.srce.unizg.hr/mrezni-operativni-centar-kampusa-borongaj/kako-doci-do-kampusa

Dodatne upite o studijskim programima i uvjetima upisa možete poslati na e-mail:razredbeni_postupak@hrstud.hr; ili na tel. 01 2457628, 01 2457621, 01 2457639.
 

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS