Udruga za projektne aktivnosti studenata Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu „Studia Croatica“

Članom Studie Croatice može postati svaka fizička osoba koja studira na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu preddiplomsku, diplomsku ili poslijediplomsku razinu popunjavanjem pristupnice.

Za sve dodatne informacija pišite nam na hrstud.studiacroatica@gmail.com.

 

Tko smo?

Studia Croatica je neprofitna, neovisna, nevladina, izvanstranačka udruga koja okuplja studente preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih razina Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Naš dan obilježavamo 5. travnja.

Udruga je upisana u Registru udruga Republike Hrvatske pod brojem 21013542.

Statut Udruge možete pročitati ovdje.

Naši ciljevi

 • promicanje pozitivnih društvenih vrijednosti

 • promicanje akademske čestitosti

 • uključivanja studenata u akademske i društveno-korisne aktivnosti te projekte

Planirane djelatnosti

 • surađivanje s nadležnim državnim tijelima, ustanovama i institutima, a prvenstveno s Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i studentskim udrugama pri Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu

 • organiziranje znanstveno-stručnih projekata, predavanja, predstavljanja knjiga i zbornika, tribina te izložbi isključivo akademske tematike

 • organizacija studenata u sekcije za projekte, predavanja, predstavljanja knjiga i zbornika, tribina te izložbi isključivo akademske tematike

 • izdavanje časopisa sukladno Zakonu

 • organiziranje obavljanja stručnih poslova, kao i poslova administrativnoga i pomoćnoga karaktera za izvršavanje ciljeva i zadataka

 • osmišljavanje, organizacija i izvršenje projektnih aktivnosti

 • promicanje akademske izvrsnosti kroz organizaciju studentskih, stručnih i znanstvenih skupova

 • organiziranje radionica različite tematike (pomoć u učenju, poduke iz stranih jezika i računalnih softwarea, poslovne vještine; komunikacijske vještine, prezentacijske vještine)

 • omogućavanje studentima stjecanja stručnog iskustva tijekom studija

 • istraživanje tržišta i izrada istraživanja

 • osmišljavanje i realizacija odnosa s javnošću

 • pisanje i redaktura projektnih materijala

 • organiziranje vršnjačkih grupa potpore

 

Vodstvo Udruge studenata Studia Croatica (30. IV. 2019. - 30. IV. 2021.)

Matija Čeh, predsjednik

Korina Grbeša, potpredsjednica

Stjepan Krovinović, potpredsjednik

Ana Tušek, tajnica

Nadzorni odbor čine Vlatko Smiljanić, Marija Barić Đurđević, Katarina Dogan i Sven Uremović.

 

Dosadašnje aktivnosti:

13. prosinca 2017. prvi predbožićni kviz znanja

15. lipnja 2018. predstavljanje knjige doc. dr. sc. Sandra Skansija, Introduction to Deep Learning:
From Logical Calculus to Artificial Intelligence
u suradnji sa Sekcijom za filozofiju uma i kognitivnu znanost Hrvatskoga filozofskog društva

15. studenoga 2018. predstavljanje knjige doc. dr. sc. Ivane Greguric, Kibernetička bića u doba znanstvenog humanizma: Prolegomena za kiborgoetiku

17. prosinca 2018. - 21. prosinca 2018. Božićna humanitarna prodaja doniranih knjiga (u sklopu humanitarne akcije "Kolokviraj ljubav")

6. lipnja 2019. suorganizacija 1. velikoga roštilja Hrvatskih studija sa Studentskim zborom Hrvatskih studija

26. studenoga 2019. (u pripremi) I. znanstveno-stručni studentski simpozij Studie Croatice: Škola, politika, rat: školstvo i društvene prilike kroz povijest. Organizacijski odbor: Matija Čeh, Vlatko Smiljanić, Filip Uzun, Ana Tušek, Katarina Dogan, Korina Grbeša, Klara Bagarić, Petar Šarić, Stjepan Krovinović, Sven Uremović, Filip Đurić, Marija Barić Đurđević, Andrej Kozina 

 

Prijašnji predsjednici:

Vlatko Smiljanić, 5. IV. 2018. - 30. IV. 2019. (Predsjednik Inicijativnoga odbora Udruge, osnivač)

 


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS