Udruga za projektne aktivnosti studenata Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu „Studia Croatica“

Tko smo?

Studia Croatica je neprofitna, neovisna, nevladina, izvanstranačka udruga koja okuplja studente preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih razina Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Naši ciljevi

 • promicanje pozitivnih društvenih vrijednosti

 • promicanje akademske čestitosti

 • uključivanja studenata u akademske i društveno-korisne aktivnosti te projekte

Planirane djelatnosti

 • surađivanje s nadležnim državnim tijelima, ustanovama i institutima, a prvenstveno s Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i studentskim udrugama pri Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu

 • organiziranje znanstveno-stručnih projekata, predavanja, predstavljanja knjiga i zbornika, tribina te izložbi isključivo akademske tematike

 • organizacija studenata u sekcije za projekte, predavanja, predstavljanja knjiga i zbornika, tribina te izložbi isključivo akademske tematike

 • izdavanje časopisa sukladno Zakonu

 • organiziranje obavljanja stručnih poslova, kao i poslova administrativnoga i pomoćnoga karaktera za izvršavanje ciljeva i zadataka

 • osmišljavanje, organizacija i izvršenje projektnih aktivnosti

 • promicanje akademske izvrsnosti kroz organizaciju studentskih, stručnih i znanstvenih skupova

 • organiziranje radionica različite tematike (pomoć u učenju, poduke iz stranih jezika i računalnih softwarea, poslovne vještine; komunikacijske vještine, prezentacijske vještine)

 • omogućavanje studentima stjecanja stručnog iskustva tijekom studija

 • istraživanje tržišta i izrada istraživanja

 • osmišljavanje i realizacija odnosa s javnošću

 • pisanje i redaktura projektnih materijala

 • organiziranje vršnjačkih grupa potpore

 

Pridružite nam se!

Članom Studie Croatice može postati svaka fizička osoba koja pri Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu studira na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini popunjavanjem pristupnice.

Za sve dodatne informacije obratite nam se putem mail adrese hrstud.studiacroatica@gmail.com.

 

Dosadašnje aktivnosti:

13. prosinca 2017. prvi predbožićni kviz znanja

15. lipnja 2018. predstavljanje knjige doc. dr. sc. Sandra Skansija, Introduction to Deep Learning:
From Logical Calculus to Artificial Intelligence u suradnji sa Sekcijom za filozofiju uma i kognitivnu znanost Hrvatskoga filozofskog društva

15. studenoga 2018. predstavljanje knjige doc. dr. sc. Ivane Greguric, Kibernetička bića u doba znanstvenog humanizma: Prolegomena za kiborgoetiku

17. prosinca 2018. - 21. prosinca 2018. Božićna humanitarna prodaja doniranih knjiga (u sklopu humanitarne akcije "Kolokviraj ljubav")


Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS