Udruga za projektne aktivnosti studenata Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu „Studia Croatica“

Članom Studie Croatice može postati svaka fizička osoba koja studira na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu preddiplomsku, diplomsku ili poslijediplomsku razinu popunjavanjem pristupnice.

Za sve dodatne informacija pišite nam na hrstud.studiacroatica@gmail.com.

 

Tko smo?

Studia Croatica je neprofitna, neovisna, nevladina, izvanstranačka udruga koja okuplja studente preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih razina Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Naš dan obilježavamo 5. travnja.

Udruga je upisana u Registru udruga Republike Hrvatske pod brojem 21013542.

Statut Udruge možete pročitati ovdje.

Naši ciljevi

 • promicanje pozitivnih društvenih vrijednosti

 • promicanje akademske čestitosti

 • uključivanja studenata u akademske i društveno-korisne aktivnosti te projekte

Planirane djelatnosti

 • surađivanje s nadležnim državnim tijelima, ustanovama i institutima, a prvenstveno s Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i studentskim udrugama pri Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu

 • organiziranje znanstveno-stručnih projekata, predavanja, predstavljanja knjiga i zbornika, tribina te izložbi isključivo akademske tematike

 • organizacija studenata u sekcije za projekte, predavanja, predstavljanja knjiga i zbornika, tribina te izložbi isključivo akademske tematike

 • izdavanje časopisa sukladno Zakonu

 • organiziranje obavljanja stručnih poslova, kao i poslova administrativnoga i pomoćnoga karaktera za izvršavanje ciljeva i zadataka

 • osmišljavanje, organizacija i izvršenje projektnih aktivnosti

 • promicanje akademske izvrsnosti kroz organizaciju studentskih, stručnih i znanstvenih skupova

 • organiziranje radionica različite tematike (pomoć u učenju, poduke iz stranih jezika i računalnih softwarea, poslovne vještine; komunikacijske vještine, prezentacijske vještine)

 • omogućavanje studentima stjecanja stručnog iskustva tijekom studija

 • istraživanje tržišta i izrada istraživanja

 • osmišljavanje i realizacija odnosa s javnošću

 • pisanje i redaktura projektnih materijala

 • organiziranje vršnjačkih grupa potpore

 

Vodstvo Udruge studenata Studia Croatica (30. IV. 2019. - 30. IV. 2021.)

Matija Čeh, predsjednik

Korina Grbeša, potpredsjednica

Stjepan Krovinović, potpredsjednik

Ana Tušek, tajnica

 

Dosadašnje aktivnosti:

13. prosinca 2017. prvi predbožićni kviz znanja

15. lipnja 2018. predstavljanje knjige doc. dr. sc. Sandra Skansija, Introduction to Deep Learning:
From Logical Calculus to Artificial Intelligence
u suradnji sa Sekcijom za filozofiju uma i kognitivnu znanost Hrvatskoga filozofskog društva

15. studenoga 2018. predstavljanje knjige doc. dr. sc. Ivane Greguric, Kibernetička bića u doba znanstvenog humanizma: Prolegomena za kiborgoetiku

17. prosinca 2018. - 21. prosinca 2018. Božićna humanitarna prodaja doniranih knjiga (u sklopu humanitarne akcije "Kolokviraj ljubav")

6. lipnja 2019. suorganizacija 1. velikoga roštilja Hrvatskih studija sa Studentskim zborom Hrvatskih studija

 

Prijašnji predsjednici:

Vlatko Smiljanić, 5. IV. 2018. - 30. IV. 2019. (Predsjednik Inicijativnoga obora Udruge, osnivač)

 


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS