Objavljeno: 16. 10. 2017. u 12:28
Darko Čokor

U nazočnosti svih 11 izabranih članova Studentskoga zbora Sveučilišnoga odjela Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, u Velikoj vijećnici glavne zgrade Hrvatskih studija 13. listopada 2017. održana je prva sjednica toga tijela kojom je ono uspostavljeno. Članovi su jednoglasno prihvatili dnevni red s osam točaka i više podtočaka.

Do izbora predsjednika Studentskoga zbora Hrvatskih studija sjednicom je predsjedao pročelnik Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. dr. sc. Mario Grčević.

Javnim je glasovanjem za predsjednika Studentskoga zbora Hrvatskih studija u akademskoj godini 2017./18. izabran Matej Vrljić, student II. godine diplomskoga studija filozofije, a za njegova zamjenika Luka Kovač, student III. godine preddiplomskoga studija povijesti, sve na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (Narodne novine, broj 71/07) i članka 22. stavka 3. Pravilnika o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu od 26. ožujka 2010.

Za članove privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu s preddiplomske razine izabrani su Luka Kovač i Duje Kovačević, s diplomske razine Emma Kovačević i Matej Vrljić, a s poslijediplomske razine Mijo Beljo i Erik Brezovec, temeljem točke V. Odluke o imenovanju privremenih tijela Sveučilišnoga odjela Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (od 17. siječnja i 28. rujna 2017.), koju je uz suglasnost Senata, donio rektor Sveučilišta u Zagrebu.

Za predstavnika sastavnice (Hrvatskih studija) u Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu izabran je Mateo Štrbić, student I. godine diplomskoga studija psihologije, a za njegovu zamjenicu Ivana Pušnik, studentica III. godine preddiplomskoga studija latinskoga jezika i filozofije, sve temeljem članka 9. stavka 3. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama i članka 22. stavka 1. Pravilnika o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS