Studentski skupovi
FILOZOFIJA
2014. Filozofiranje i filozofsko prigovaranje  
2013. Suvremeni filozofski problemi  
2010. Rasprave u-i-o filozofiji  
2006. Dokazi u filozofiji i znanosti  
2004. Pojam vremena u filozofiji  
2003. Episteme u grčkoj filozofiji  
2002. Riječ, broj i misao u suvremenoj filozofiji  
2001. Metateorija i normativnost u suvremenoj etici  
1999. Hrvatske filozofske polemike  
1998. Što je znanje?  
1997. Pitanja i odgovori suvremene filozofije  
     
     
KROATOLOGIJA  
2006. Znanstveni kolokvij - "Sisačka bitka"  
2007. Znanstveni kolokvij - "Bartol Kašić i svetačke legende"  
2008. Znanstveni kolokvij - "Marin Držić"  
2009. Znanstveni kolokvij - "Riječ koja tijelom postaje"  
2010. Znanstveni kolokvij - "Hrvatski mitovi i legende"  
2011. Znanstveni kolokvij - "Glazba romantizma"  
2012. Znanstveni kolokvij - "Uloga Matice hrvatske u hrvatskoj kulturi nekad i danas"  
2014. Znanstveni kolokvij - "Multikulturalizam: značenje i koncept hrvatske kulture"  
     
POVIJEST  
2007. Na rubu zakona: društveno i pravno neprihvatljiva ponašanja kroz povijest  
2008. Bibe aquam de cisterna tua et fluenta putei tui – Voda i njezina uloga kroz povijest  
2009. Predrasude i stereotipi kroz povijest  
2010. Identiteti kroz povijest i identiteti danas  
2011. Domovinski rat – istraženost i kontroverze  
2012. Žene kroz povijest  
2013. XI. Dies historiae - Res novae et seditiones: pobuna kao čimbenik promjene  
2014. XII. Dies historiae: „Negativci“ – ozloglašene i omražene povijesne osobe iz druge perspektive  
2015. XIII. Dies historiae: Pogled na društvo kroz prizmu zabave  
2016. XIV. Dies historiae: Atentati kao sredstva političke borbe  
2017. XV. Dies historiae: Društvena povijest: mogućnosti i izazovi u kontekstu hrvatske historiografije  
2018. XVI. Dies historiae, Prvi svjetski rat: sto godina nakon  
     
SOCIOLOGIJA
2012. Ljetna sociološka škola: Sociologija spola i kultura roda  
2011. Ljetna sociološka škola: Suvremeni društveni pokreti u teoriji i praksi  

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS