Članovi

1. dekan prof. dr. sc. Pavo Barišić

2. doc. dr. sc. Ivan Balabanić

3. Marija Barić Đurđević, univ. bacc. philol. Lat. et phil.

4. Ružica Bešlić Grbešić, prof. i dipl. bibl.

5. doc. dr. sc. Lovorka Brajković

6. Erik Brezovec, mag. soc. et mag. educ. soc.

7. doc. dr. sc. Rona Bušljeta

8. prof. dr. sc. Ante Čović

9. prof. dr. sc. Stjepan Ćosić

10. doc. dr. sc. Katarina Dadić

11. Domagoj Đerek, mag. hist.

12. izv. prof. dr. sc. Ivo Džinić

13. izv. prof. dr. sc. Viktoria Franić Tomić

14. Korina Grbeša

15. prof. dr. sc. Mario Grčević

16. Martina Horvat, mag. paedag.

17. doc. dr. sc. Marko Jerković

18. dr. sc. Katica Jurčević

19. Vanja Kopilaš, mag. psych.

20. doc. dr. sc. Wollfy Krašić

21. prof. dr. sc. Mislav Kukoč

22. prof. dr. sc. Danijel Labaš

23. dr. sc. María Florencia Luchetti

24. Dražen Maleš, mag. comm.

25. doc. dr. sc. Jelena Maričić

26. doc. dr. sc. Kristina Milković

27. Ivan Perkov, mag. soc.

28. Ana Petak, mag. psych.

29. doc. dr. sc. Davor Piskač

30. Vlatko Smiljanić, univ. bacc. hist.

31. Petar Šarić

32. doc. dr. sc. Stjepan Šterc

33. dr. sc. Vladimir Šumanović

34. prof. dr. sc. Stipan Tadić

35. Davor Trbušić, mag. comm.

36. doc. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski

37. doc. dr. sc. Dario Vučenović

38. doc. dr. sc. Vlatka Vukelić

39. prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković

40. doc. dr. sc. Mislav Stjepan Žebec

Zadnja promjena: 11. prosinca 2019.


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS