Članovi
izv. prof. dr. sc. Mario Grčević, predsjednik    
Ružica Bešlić Grbešić, prof., dipl. bibl.    
doc. dr. sc. Lovorka Brajković    
doc. dr. sc. Rona Bušljeta    
prof. dr. sc. Ante Čović    
prof. dr. sc. Ivana Čuković Bagić    
Iva Ćalić, prof., dipl. bibl.    
prof. dr. sc. Stjepan Ćosić    
doc. dr. sc. Viktoria Franić Tomić    
doc. dr. sc. Ivana Greguric    
prof. dr. sc. Alojz Jembrih    
doc. dr. sc. Marko Jerković    
prof. dr. sc. Mislav Ježić    
prof. dr. sc. Josip Jurčević    
dr. sc. Katica Jurčević    
prof. dr. sc. Mijo Korade    
prof. dr. sc. Mislav Kukoč    
izv. prof. dr. sc. Danijel Labaš    
doc. dr. sc. Jelena Maričić    
dr. sc. Željka Metesi Deronjić    
doc. dr. sc. Kristina Milković    
prof. dr. sc. Zdravko Petanjek    
doc. dr. sc. Davor Piskač    
prof. dr. sc. Marko Pranjić    
prof. dr. sc. Nada Rotar Zgrabljić    
doc. dr. sc. Sandro Skansi    
doc. dr. sc. Andreja Sršen    
izv. prof. dr. sc. Vanja Šimičević    
Vladimir Šumanović, mag. hist.    
prof. dr. sc. Stipan Tadić    
doc. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski    
doc. dr. sc. Vlatka Vukelić    
izv. prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković    
doc. dr. sc. Mislav Stjepan Žebec    
     
     
Predstavnici studenata s preddiplomske razine:    
Luka Kovač    
Duje Kovačević    
Predstavnici studenata s diplomske razine:    
Emma Kovačević    
Matej Vrljić    
Predstavnici studenata s poslijediplomske razine:    
Mijo Beljo    
Erik Brezovec    
 

Odluka o imenovanju privremenih tijela Sveučilišnoga odjela Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 17. siječnja 2017.

Odluka od 28. rujna 2017. o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju privremenih tijela

Odluka od 27. veljače 2018. o izmjeni Odluke o imenovanju privremenih tijela


Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS