Članovi
izv. prof. dr. sc. Mario Grčević, predsjednik    
Ružica Bešlić Grbešić, prof., dipl. bibl.    
doc. dr. sc. Lovorka Brajković    
doc. dr. sc. Rona Bušljeta    
prof. dr. sc. Ante Čović    
prof. dr. sc. Ivana Čuković Bagić    
Iva Ćalić, prof., dipl. bibl.    
prof. dr. sc. Stjepan Ćosić    
izv. prof. dr. sc. Viktoria Franić Tomić    
doc. dr. sc. Ivana Greguric Knežević    
prof. dr. sc. Alojz Jembrih    
doc. dr. sc. Marko Jerković    
prof. dr. sc. Mislav Ježić    
prof. dr. sc. Josip Jurčević    
dr. sc. Katica Jurčević    
prof. dr. sc. Mijo Korade    
prof. dr. sc. Mislav Kukoč    
prof. dr. sc. Danijel Labaš    
doc. dr. sc. Jelena Maričić    
doc. dr. sc. Željka Metesi Deronjić    
doc. dr. sc. Kristina Milković    
prof. dr. sc. Zdravko Petanjek    
doc. dr. sc. Davor Piskač    
prof. dr. sc. Marko Pranjić    
prof. dr. sc. Nada Rotar Zgrabljić    
doc. dr. sc. Sandro Skansi    
doc. dr. sc. Andreja Sršen    
izv. prof. dr. sc. Vanja Šimičević    
dr. sc. Vladimir Šumanović    
prof. dr. sc. Stipan Tadić    
doc. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski    
doc. dr. sc. Vlatka Vukelić    
prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković    
doc. dr. sc. Mislav Stjepan Žebec    
     
     
Predstavnici studenata s preddiplomske razine:    
Stjepan Krovinović    
Petar Šarić    
Predstavnici studenata s diplomske razine:    
Marija Barić Đurđević, univ. bacc. lat. et phil.    
Vlatko Smiljanić, univ. bacc. hist.    
Predstavnici studenata s poslijediplomske razine:    
Erik Brezovec, mag. soc. et mag. educ. soc.    
Domagoj Đerek, mag. hist.      
 

Odluka o imenovanju privremenih tijela Sveučilišnoga odjela Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 17. siječnja 2017.

Odluka od 28. rujna 2017. o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju privremenih tijela

Odluka od 27. veljače 2018. o izmjeni Odluke o imenovanju privremenih tijela


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS