Objavljeno: 27. 2. 2017. u 14:35
Radoslav Sakač

Isprave koje je Znanstveno-nastavno vijeće donijelo 30. siječnja 2017.

1. Odluka o važenju i prilagodbi akata Hrvatskih studija

2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za reformu i izradbu studijskih programa Hrvatskih studija

3. Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradbu prijedloga općih pravnih akata Hrvatskih studija

4. Odluka o imenovanju Vijeća poslijediplomskih studija Hrvatskih studija

5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Hrvatskih studija

6. Odluka o imenovanju Povjerenstva za izdavačku djelatnost Hrvatskih studija

7. Odluka o imenovanju Etičkoga povjerenstva Hrvatskih studija

8.a. Suglasnost na odluku pročelnika o imenovanju privremene predstojnice Odsjeka za povijest

8.b. Suglasnost na odluku pročelnika o imenovanju privremene predstojnice Odsjeka za komunikologiju

8.c. Suglasnost na odluku pročelnika o imenovanju privremene predstojnice Odsjeka za sociologiju

8.d. Suglasnost na odluku pročelnika o imenovanju privremenoga predstojnika Odsjeka za edukacijske znanosti i naobrazbu nastavnika

8.e. Suglasnost na odluku pročelnika o imenovanju privremenoga predstojnika Odsjeka za filozofiju

8.f. Suglasnost na odluku pročelnika o imenovanju privremenoga predstojnika Odsjeka za hrvatski latinitet

8.g. Suglasnost na odluku pročelnika o imenovanju privremenoga predstojnika Odsjeka za kroatologiju

8.h. Suglasnost na odluku pročelnika o imenovanju privremenoga predstojnika Odsjeka za psihologiju

9. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju sociologije (2 izvršitelja)

10. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije

11. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju pedagogije

12. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti

13. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju informacijskih i komunikacijskih znanosti

14. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u interdisciplinarnom području znanosti, polju kroatologije

15. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije

16. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije

17. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju sociologije

18. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju sociologije

19. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije

20. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, u 50 % radnoga vremena, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije

21. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju pedagogije

22. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju informacijskih i komunikacijskih znanosti

23. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti

24. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto višega predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije, grani anglistike

25. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, polju kineziologije

26. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora – prvi izbor, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju sociologije

27. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta za rad na Odsjeku za sociologiju (2 izvršitelja)

28. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u interdisciplinarnom području znanosti za rad na Odsjeku za sociologiju

29. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvene znanosti, polju psihologije za rad na statističko-metodološkim predmetima na Odsjeku za psihologiju

30. Odluka o izboru dr. sc. Maje Matasović u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije, znanstvenoj grani klasične filologije

31. Odluka o izboru dr. sc. Lovorke Brajković u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom područje društvenih znanosti, polju psihologije, za rad na Odsjeku za edukacijske znanosti i izobrazbu nastavnika

32. Odluka o izboru Lucijana Šupljike Gabelice u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, polju kineziologije, za izvođenje predmeta Tjelesna kultura i šport 1 i 2

33. Mišljenje i prijedlog radi izbora dr. sc. Stjepa Bartulice u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filozofije, grani političke filozofije

34. Zaključak o prihvaćanju zamolbe doc. dr. sc. Marjana Ninčevića radi pokretanja postupka izbora u znanstveno zvanje višega znanstvenoga suradnika

 

Nastava i studenti

35.1. Odluka o upisnim kvotama na preddiplomske studije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2017./2018.

35.2.  Odluka o imenovanju Povjerenstva za razredbeni postupak za upis studenata na preddiplomske sveučilišne studije na Hrvatskim studijima u akademskoj godini 2017./2018.

35.3. Odluka o izmjenama Izvedbeno-nastavnoga plana

 

Poslijediplomski doktorski studiji

36.1. Odluka o prihvaćanju izvješća povjerenstava za ocjenu teme doktorskoga rada Vladimira Brnardića „Hrvatske postrojbe u vojsci francuskoga cara Napoleona“ od 8. lipnja 2016.

39. Odluka o prihvaćanju financijskoga plana Hrvatskih studija za 2017. godinu

40. Odluka o dodjeli nagrade za objavljene znanstvene radove visoke međunarodne vidljivosti

41. Zaključak o davanju inicijative za pokretanje postupka radi utvrđivanja usklađenosti ponašanja doc. dr. sc. Tomislava Janovića i drugih sudionika u postupku njegova napredovanja u viša zvanja s načelima i pravilima Etičkoga kodeksa Sveučilišta u Zagrebu

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Služba za informatičke i računalne poslove
QuiltCMS