Objavljeno: 4. 5. 2017. u 15:33
Radoslav Sakač

Izmjene dijela odluke o imenovanju Povjerenstva

Izmjene INP-a

Odluka - prijedlog članova matičnih odbora

Odluka o gubitku prava stjecanja ak. stupnja dr. sc.

Odluka o imenovanju demonstratora

Odluka o izbor u zn zvanje docenta i na radno mjesto u polju povijest

Odluka o izboru asistenta

Odluka o izboru asistenta (3)

Odluka o izbora asistenta (4)

Odluka o izboru asistenta (5)

Odluka o izboru poslijedoktoranda (1)

Odluka o izboru u  zn zvanje docenta u polju sociologija

Odluka o izboru u naslovno suradničko zvanje asistenta u polju Sociologija

Odluka o izboru u naslovno suradničko zvanje u polju Sociologija

Odluka o izboru u naslovno zn zvanje docenta u polju teologije

Odluka o izboru u naslovno zn zvanje docenta u polju teologije 2

Odluka o izboru u naslovno zvanje docenta u polju psihologije

Odluka o izboru u naslovno zvanje predavača

Odluka o kvotama za upise na preddiplomske studije 2017-2018

Odluka o nadoknadi nastave

Odluka o neplaćenom dopustu

Odluka o produljenju radnog odnosa prof. dr. sc. Marku Pranjiću

Odluka o raspisivanju javnog natječaja na Odsjeku za komunikologiju

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za polje filozofije

Vijeće poslijediplomskog izmjene 2. ZNV

Odluka o reizboru

Odluka o plaćenom dopustu - doc. dr. sc. Šime Demo

O D L U K A o izmjeni dijela Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za razredbeni postupak za upis studenata na preddiplomske sveučilišne studije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2017./2018. od 30. siječnja 2017.

 

 

 

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS