Objavljeno: 12. 7. 2017. u 22:19
Uređeno: 12. 7. 2017. u 22:27
Darko Čokor

Isprave koje je donijelo Znanstveno-nastavno vijeće 12. srpnja 2017.

1. Ovjera zapisnika 3. sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća od 5. lipnja 2017.

2.1. Odluka o izboru prof. dr. sc. Jasne Jeličić Radonić na radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti umjetnosti, grani povijesti i teoriji likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

2.1.1.

2.2. Odluka o izboru dr. sc. Nade Zgrabljić Rotar u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora (prvi izbor) u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti, za rad na Odsjeku za komunikologiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

2.3. Odluka o izboru prof. dr. sc. Mislava Kukoča na radno mjesto redovitoga profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filozofije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

2.3.1.

2.4 Odluka o izboru dr. sc. Igora Marinića u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području biomedicine i zdravstva znanosti, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, za rad na Odsjeku za psihologiju

2.5. (točka nije bila uvrštena u dnevni red)

2.6. (točka nije bila uvrštena u dnevni red)

2.7. Odluka o izboru Marka Karduma u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filozofije, za rad na Odsjeku za edukacijske znanosti i naobrazbu nastavnika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

2.8. Odluka o izboru Dunje Jurić Vukelić u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije, za rad na Odsjeku za edukacijske znanosti i naobrazbu nastavnika na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

2.9. Odluka o izboru Filipa Brčića u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju pedagogije, za rad na Odsjeku za edukacijske znanosti i naobrazbu nastavnika na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

2.10 Odluka o izboru Lucijana Šupljike Gabelice u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, polju kineziologije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

2.11. Odluka o izboru dr. sc. Hrvoja Matakovića u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u interdisciplinarnom području znanosti za rad na Odsjeku za sociologiju

3. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, za rad na Odsjeku za povijest, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

3.1. Odluka o izmjeni odluke od 5. lipnja 2017. (imenovanje stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti)

4. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije, za rad na Odsjeku za komunikologiju (za filološku skupinu predmeta), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

5. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti radnika Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

6. Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnoga gradiva Hrvatskih studija

7. Odluka o obilježavanju 25. obljetnice Hrvatskih studija

8. Suglasnost na Pročelnikovu odluku o imenovanju prof. dr. sc. Jasminke Despot Lučanin predstojnicom Odsjeka za psihologiju u razdoblju od 1. kolovoza 2017. do 31. siječnja 2018.

9. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za sustav osiguravanja kvalitete

10.1. Odluka o neplaćenom dopustu dr. sc. Stipice Grgića radi polugodišnjega studijskoga boravka na Sveučilištu u Kraljičinu Gradcu (Hradec Králové), Češka

11.1. Kalendar nastave i ispitnih rokova u 26. akademskoj godini 2017./2018.

11.2. Odluka o naknadi mentorima za provođenje studentske prakse

12.1. Odluka o izmjeni dijela Odluke o imenovanju Vijeća poslijediplomskih studija

12.2. Natječaj za upis poslijediplomskih doktorskih studija (filozofije, kroatologije i povijesti) u akademskoj godini 2017./2018. – rok za dostavu prijava 30. rujna 2017.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Služba za informatičke i računalne poslove
QuiltCMS