Objavljeno: 28. 6. 2018. u 09:11
Administrator


Ovjera zapisnika

1. Ovjera zapisnika 9. redovite sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u XXVI. akademskoj godini, održane 30. svibnja 2018.

2. Prijedlozi odluka radi izbora temeljem izvješća stručnih povjerenstava

2.a. Odluka o izboru Jelene Puđak u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, polju sociologije

2.b. Odluka o izboru dr. sc. Željke Metesi Deronjić u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u području humanističkih znanosti, polju filozofije

2.c. Odluka o izboru dr. sc. Katarine Dadić u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u području društvenih znanosti, polju pedagogije

2.d. Odluka o izboru dr. sc. Ivane Klinčić u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u području humanističkih znanosti, polju filologije, grani kroatistike

2.e. Odluka o izboru dr. sc. Marine Perić Kaselj u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, polju sociologije

3. Pokretanje postupka reizbora

3.a. Odluka o pokretanju reizbora sveučilišnoga nastavnika dr. sc. Marija Grčevića u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora na Odsjeku za kroatologiju

3.b. Odluka o pokretanju reizbora sveučilišnoga nastavnika dr. sc. Darka Viteka u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora na Odsjeku za povijest

3.c. Odluka o pokretanju reizbora sveučilišne nastavnice dr. sc. Irene Cajner Mraović u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora na Odsjeku za sociologiju

3.d. Odluka o pokretanju reizbora sveučilišne nastavnice dr. sc. Andree Vranić u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Odsjeku za psihologiju

3.e. Odluka o pokretanju reizbora sveučilišne nastavnice dr. sc. Anite Lauri Korajlija u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Odsjeku za psihologiju

3.f. Odluka o pokretanju reizbora sveučilišne nastavnice dr. sc. Ane Butković u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Odsjeku za psihologiju

3.g. Odluka o pokretanju reizbora sveučilišne nastavnice dr. sc. Ivane Hromatko u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Odsjeku za psihologiju

3.h. Prijedlog odluke o pokretanju reizbora sveučilišne nastavnice dr. sc. Nine Pavlin Bernardić u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Odsjeku za psihologiju

4. Imenovanje mentora

4.a. Odluka o imenovanju doc. dr. sc. Mislava Stjepana Žebeca mentorom asistentici Ivi Černji

4.b. Prijedlog odluke o imenovanju doc. dr. sc. Vlatke Vukelić mentoricom asistentu Vladimiru Šumanoviću

4.c. Odluka o imenovanju prof. dr. sc. Ivana Markešića mentora asistentu Eriku Brezovcu

4.d. Odluka o imenovanju prof. dr. sc. Renata Matića mentora asistentu Ivanu Perkovu

4.e. Odluka o imenovanju izv. prof. dr. sc. Ive Džinića mentora asistentu Marku Kardumu

4.f. Odluka o imenovanju doc. dr. sc. Lovorke Brajković mentoricom asistentici Dunji Jurić Vukelić

4.g. Odluka o imenovanju prof. dr. sc. Mislava Kukoča mentorom asistentu Matiju Mati Škerbiću

4.h. Odluka o imenovanju prof. dr. sc. Stjepana Ćosića mentorom asistentu Miji Belji

Ostala kadrovska pitanja

5. Odluka o izmjeni Odluke od 5. lipnja 2017. (promjena stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora, I. izbor, u polju informacijskih i komunikacijskih znanosti)

6. Odluka o odobravanju slobodne studijske godine izv. prof. dr. Ireni Cajner Mraović

Nastava i studenti

7. Zaključak radi donošenja Izvedbenoga nastavnoga plana za ak. god. 2018./2019.

8. Odluka o dopuni odluke o imenovanju demonstratora u ljetnom semestru ak. god. 2017./2018.

9. Odluka o potvrdi Uputa od 13. lipnja 2018. za prijavu i predaju završnoga rada

10. Odluka o potvrdi Uputa od 15. lipnja 2018. za izradu i obranu diplomskoga rada i za završetak diplomskoga studija

Znanost

11. Odluka o organizaciji 17. znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem Hrvatski književni povjesničari o dr. Ljubomiru Marakoviću (Zagreb i Topusko, 4.–6. travnja 2019.)

12.a. Odluka o davanju suglasnosti na prijavu projekta EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation

12.b. Odluka o prihvaćanju projekta Edukacija i primjena literarne biblioterapije

Poslijediplomski studiji

13.a. Odluka o prihvaćanju ocjene teme doktorskoga rada Matije Perušinovića od 5. srpnja 2017.

13.b. Odluka o prihvaćanju ocjene teme doktorskoga rada Josipa Jagodara od 8. svibnja 2018.

14. Odluka o promjeni mentora doktorandu Darku Belušiću

15.a. Odluka o ispunjenosti uvjeta za stjecanje akademskoga stupnja i naziva doktora znanosti Ivana Tepeša

15.b. Odluka o ispunjenosti uvjeta za stjecanje akademskoga stupnja i naziva doktora znanosti Zrinke Novak

15.c. Odluka o ispunjenosti uvjeta za stjecanje akademskoga stupnja i naziva doktora znanosti Teje Vinković

15.d. Odluka o ispunjenosti uvjeta za stjecanje akademskoga stupnja i naziva doktora znanosti Monike Jurić Janjik
 

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Služba za informatičke i računalne poslove
QuiltCMS