Objavljeno: 2. 10. 2018. u 13:05
Administrator

Odluke koje je ZNV donio 28. rujna 2018

1. tehnička rezervacija broja

 

2. Izbori temeljem izvješća stručnih povjerenstava

2.a. Odluka o ponovnom izboru dr. sc. Nine Pavlin-Bernardić u nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u području društvenih znanosti, polju psihologije, grani školske psihologije i psihologije obrazovanja

2.b. Odluka o izboru dr. sc. Natashe Kathleen Levak u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda, u području društvenih znanosti, polju interdisciplinarnih društvenih znanosti

 

3. Pokretanje postupka

3.a. Odluka o pokretanju reizbora sveučilišnoga nastavnika dr. sc. Tamare Tvrtković u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora na Odsjeku za hrvatski latinitet

3.b. Odluka o pokretanju postupka preispitivanja Mišljenja i prijedloga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 3. prosinca 2013. radi izbora u znanstveno zvanje višega znanstvenoga suradnika i Odluke Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 11. veljače 2014. o izboru u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednoga profesora

3.c. Odluka o pokretanju postupka preispitivanja Odluke Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 21. siječnja 2014. o izboru u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora

 

4. Raspisivanje javnih natječaja

4.a. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polju kliničke medicinske znanosti, grani psihijatrije

 

5. Studijski programi

5.a. Odluka o prihvaćanju opisa predmeta Politička i pravna filozofija na diplomskom studiju filozofije

 

Nastava i studenti

6. Odluka o kvotama za prijelaz studenata s drugih visokih učilišta na Hrvatske studije u akademskoj godini 2018./2019.

7. Odluka o kvotama za prijelaz studenata unutar Hrvatskih studija, sa studija na studij u akademskoj godini 2018./2019.

8. Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenoga nastavnoga plana preddiplomskih i diplomskih studija XXVII. akademske godine (2018./2019.)

9. Odluka o utvrđivanju tiskopisa knjige Izvedbeni nastavni plan preddiplomskih i diplomskih studija u XXVII. akademskoj godini

 

Osiguravanje kvalitete

10. Zaključak o provedenim upisima na preddiplomske studije u akademsku godinu 2018./2019.

11.a. Zaključak povodom Vladine Odluke o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. od 27. rujna 2018. (Narodne novine, broj 87/18)

11.b. Zaključak o Nacrtu pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

 

Iz radnih materijala za 13. sjednicu s kojima je Znanstveno-nastavno vijeće upoznato 28. rujna 2018.

12. Presuda Općinskoga radnoga suda u Zagrebu broj Pr-1192/17 od 19. rujna 2018.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Služba za informatičke i računalne poslove
QuiltCMS