Objavljeno: 22. 10. 2018. u 10:58
Administrator

Odluke koje je ZNV donio 18. listopada 2018.

 

Ovjera zapisnika 

1. Ovjera zapisnika 12. sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u XXVI. akademskoj godini, održane 12. rujna 2018.

 

2. Izbori temeljem izvješća stručnih povjerenstava

2.a. Odluka o ponovnom izboru dr. sc. Ivane Hromatko u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u području društvenih znanosti, polju psihologije, grani biološke psihologije, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu

2.b. Odluka o izboru dr. sc. Dubravke Zime u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednoga profesora u području humanističkih znanosti, polju filologije, grani kroatistike, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

2.c. Odluka o ponovnom izboru dr. sc. Ane Butković u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u području društvenih znanosti, polju psihologije, grani opće psihologije, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu

3. Raspisivanje javnih natječaja

3.a. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora u trajnom zvanju, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju demografije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

3.b. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

3.c. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti, grani komunikologije, na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust), u punom radnom vremenu 

3.d. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije, grani ostalih primijenjenih psihologija

3.e. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju demografije

3.f. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju religijskih znanosti

 

Ostala kadrovska pitanja

4.a. Suglasnost na pročelnikovu odluku o dopuni Odluke o Etičkom povjerenstvu

4.b. Odluka o imenovanju glavnoga urednika časopisa Kroatologija

4.c. Odluka o izmjeni Odluke o Povjerenstvu za osiguravanje kvalitete

 

Studijski programi

5. Odluka o prihvaćanju opisa predmeta na studiju povijesti

 

Nastava i studenti

6. Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenoga nastavnoga plana preddiplomskih i diplomskih studija XXVII. akademske godine (2018./2019.)

 

Osiguravanje kvalitete

7. Zaključak o provedenim upisima na diplomske studije u akademsku godinu 2018./2019.
 

Obavijesti iz Uprave

10. Obavijest o vremenu primanja za studente bez prethodne najave

 

Iz radnih materijala za 1. sjednicu s kojima je Znanstveno-nastavno vijeće upoznato 18. listopada 2018. 

6.a. Prijedlog za Ljetnu školu „Informacijska tehnologija i mediji“ u Zadru

8. Obavijest o broju obranjenih sinopsisa i doktorata u prošloj akademskoj godini i broju prijavljenih za upis na poslijediplomske studije u ovoj akademskoj godini

9. Pismo Odboru za upravljanje kvalitetom od 17. rujna 2018. o mišljenju Vijeća društveno-humanističkoga područja od 12. rujna 2018. o promjenama preddiplomskoga studija kroatologije

 

Odluka koju je Pročelnik donio temeljem suglasnosti Znanstveno-nastavnoga vijeća dobivene 18. listopada 2018.

Odluka o dopuni Odluke o Etičkom povjerenstvu

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Služba za informatičke i računalne poslove
QuiltCMS