Objavljeno: 27. 6. 2019. u 12:22
Administrator

Odluke koje je ZNV donio 26. lipnja 2019.

 

1. tehnička rezervacija broja

2. Osiguravanje kvalitete

2.a. Odluka o prihvaćanju 12 opisa predmeta na preddiplomskim studijima

2.b. Odluka o prihvaćanju šest opisa predmeta na diplomskim studijima

2.c. Odluka o prihvaćanju 29 opisa predmeta na dvopredmetnom diplomskom studiju kroatologije

 

3. Nastava i studenti

3.a. Odluka o donošenju Izvedbenoga nastavnoga plana Odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo

3.b. Odluka o donošenju Izvedbenoga nastavnoga plana Odsjeka za edukacijske znanosti i naobrazbu nastavnika

3.c. Odluka o donošenju Izvedbenoga nastavnoga plana Odsjeka za hrvatski latinitet

3.d. Odluka o prihvaćanju Izvješće stručnoga povjerenstva i o donošenju Izvedbenoga nastavnoga plana Odsjeka za sociologiju

3.e. Odluka o donošenju Izvedbenoga nastavnoga plana Odsjeka za filozofiju

3.f. Odluka o donošenju Izvedbenoga nastavnoga plana Odsjeka za psihologiju

3.g. Odluka o donošenju Izvedbenoga nastavnoga plana Odsjeka za povijest

3.h. Odluka o donošenju Izvedbenoga nastavnoga plana Odsjeka za komunikologiju

3.i. Odluka o donošenju Izvedbenoga nastavnoga plana Odsjeka za kroatologiju

 

4. Izbori temeljem izvješća stručnih povjerenstava

4.a. Odluka o izboru dr. sc. Pave Barišića, nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitoga profesora u trajnom zvanju, na radno mjesto redovitoga profesora u trajnom zvanju, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filozofije, grani povijest filozofije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

4.b. Odluka o izboru Davora Trbušića u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti, grani komunikologije, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

4.c. Odluka o ponovnom izboru dr. sc. Ivana Burića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju sociologije, na Odsjeku za komunikologiju, na vrijeme od pet godina, u punom radnom vremenu

4.d. Odluka o ponovnom izboru dr. sc. Marije Brajdić Vuković u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju sociologije, na Odsjeku za sociologiju, na vrijeme od pet godina, u punom radnom vremenu

 

5. Raspisivanje javnih natječaja

5.a. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju politologije

5.b. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polju kliničkih medicinskih znanosti, grani psihijatrije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

5.c. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, grani hrvatske i svjetske moderne i suvremene povijesti, na Odsjeku za demografiju i hrvatsko iseljeništvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

5.d. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u interdisciplinarnim područjima znanosti, polju kroatologije

 

6. Ostala kadrovska pitanja

6.a. Odluka o vrjednovanju rada asistenta asistenta Matije Mate Škerbića

6.b. Odluka o vrjednovanju rada asistenta Dražena Maleša

6.c. Odluka o odobravanju slobodne studijske godine prof. dr. sc. Jasminki Despot Lučanin

6.d. Odluka o imenovanju stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja i prijedloga o izboru dr. sc. Marka Vučetića u znanstveno zvanje višega znanstvenoga suradnika u području humanističkih znanosti, polju filozofije, i u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednoga profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filozofije, na Odjelu za filozofiju Sveučilišta u Zadru

 

7. Znanost

7.a. Odluka o organizaciji Znanstvenoga skupa o Slavku Ježiću (7.–9. svibnja 2020. u Zagrebu i Zadru)

7.b. Odluka o sudjelovanju na projektu Aktivna mirovina u dobrom društvu
 

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS