Objavljeno: 15. 7. 2019. u 10:54
Administrator

 

12. sjednica privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća 12. srpnja 2019.

Odluke koje je ZNV donio 12. srpnja 2019.

1. Ovjera zapisnika 
1.a. Ovjera zapisnika 10. sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u XXVII. akademskoj godini, održane 31. svibnja 2019.

2. Osiguravanje kvalitete
2.a. Odluka o prihvaćanju opisa četiri predmetâ na preddiplomskim studijima
2.b. Odluka o prihvaćanju opisa pet predmetâ na diplomskim studijima
2.c. Odluka o prihvaćanju opisa predmeta Logika na poslijediplomskom doktorskom studiju filozofije

3. Nastava i studenti
3.a. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Izvedbenoga nastavnoga plana integriranoga, preddiplomskih i diplomskih studija XXVIII. akademske godine (2019./2020.)
3.b. Zaključak o prihvaćanju izvješća o drugoj dionici reforme i inoviranja studijskih programa

4. Izvješća stručnih povjerenstava
4.a. Odluka o izboru dr. sc. Darka Viteka u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednoga profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, grani hrvatske i svjetske moderne i suvremene povijesti na Odsjeku za povijest, na vrijeme od pet godina, u punom radnom vremenu
4.b. Odluka o izboru Lidije Bogović u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u interdisciplinarnim područjima znanosti, polju kroatologije, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
4.c. Mišljenje i prijedlog radi izbora dr. sc. Marka Vučetića znanstveno zvanje višega znanstvenoga suradnika u području humanističkih znanosti, polju filozofije
4.d. Odluka o izboru Lee Andreis suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u području društvenih znanosti, polju psihologije, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

5. Poslijediplomski studiji
5.a. Odluka o raspisivanju natječaja za upis u I. godinu poslijediplomskih doktorskih sveučilišnih studija na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020.
5.b. Odluka o prihvaćanju ocjene nacrta doktorskoga rada Irene Mikajević od 10. svibnja 2018.
5.c. Odluka o prihvaćanju ocjene nacrta doktorskoga rada Kristine Džin od 7. lipnja 2019.
5.d. Odluka o utvrđenju ispunjenosti uvjeta za stjecanje akademskoga stupnja i naziva doktora znanosti Matijasa Bakovića

6. Raspisivanje javnih natječaja
6.a. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora, prvi izbor, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije, grani kroatistike, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
6.b. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni i roditeljski dopust).

7. Ostala kadrovska pitanja
7.a. Odluka o vrjednovanju rada asistenta Mije Belje
7.b. Odluka o vrjednovanju rada asistentice Ane Petak
7.c. Odluka o promjenama u uredništvu i uredničkom savjetu časopisa Kroatologija
7.d. Odluka o utvrđivanju potrebe za produljenjem radnoga odnosa i o imenovanju stručnoga povjerenstva za izradu izvješća o ispunjavanju kriterija znanstvene i nastavne izvrsnosti

8. Znanost
8.a. Odluka o organizaciji Međunarodnoga znanstveno-stručnoga skupa Migracijski procesi između Hrvatske i Južne Amerike. Povijest, kultura i društvo (Zagreb, 11.–12. prosinca 2019.)
 

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS