Vijeće poslijediplomskih studija

Predsjednik: prof. dr. sc. Mislav Kukoč

Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija koordinira rad Poslijediplomske referade, brine o organizaciji i povezivanju nastave i znanstvenih istraživanja na doktorskim studijima Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, saziva i predsjeda Vijećem poslijediplomskih studija.


Članovi

- po položaju:

1. prodekan za znanost: izv. prof. dr. sc. Ivo Džinić

2. koordinator poslijediplomskoga doktorskoga studija filozofije

3. koordinator poslijediplomskoga doktorskoga studija kroatologije

4. koordinator poslijediplomskoga doktorskoga studija povijesti

- po imenovanju:

5. doc. dr. sc. Sandro Skansi

6. prof. dr. sc. Sanja Vulić-Vranković

7. prof. dr. sc. Stjepan Ćosić

8. prof. dr. sc. Srećko Kovač

9. prof. dr. sc. Slobodan Prosperov Novak

10. prof. dr. sc. Josip Jurčević

11. Josip Papak, mag. hist.


 

Tajnik: Goran Dejanović, mag. educ. croatol. et mag. educ. hist.


Zadnja promjena: 18. prosinca 2019.


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS