Vijeće poslijediplomskih studija
  prof. dr. sc. Mislav Kukoč, predsjednik    
  prof. dr. sc. Stjepan Ćosić    
  prof. dr. sc. Josip Jurčević    
  prof. dr. sc. Srećko Kovač    
  doc. dr. sc. Davor Piskač    
  prof. dr. sc. Slobodan Prosperov Novak    
  doc. dr. sc. Sandro Skansi    
  izv. prof. dr. sc. Vanja Šimičević    
  doc. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski    
  doc. dr. sc. Vlatka Vukelić    
  prof. dr. sc. Sanja Vulić-Vranković    
 

Odluka o sastavu Vijeća poslijediplomskih studija od 28. rujna 2017.; Odluka o izmjeni Odluke o sastavu Vijeća poslijediplomskih studija od 31. siječnja 2018.Odluku ZNV-a o izmjeni Odluke o sastavu Vijeća poslijediplomskih studija od 5. prosinca 2018.


Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS