Koordinatorica za studente s invalidnošću Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Koordinatorica za studente s invalidnošću: Ana Petak
E-mail: apetak@hrstud.hr

KONZULTACIJE:

 • prema dogovoru putem maila (apetak@hrstud.hr)
 • u Savjetovalištu za studente (Zgrada HS, 1.kat, soba 104)
U čemu vam može pomoći Koordinatorica za studente s invalidnošću?

Ukoliko imate neku od sljedećih poteškoća koje može utjecati na tijek studija, javite se Koordinatorici za studente s invalidnošću kako biste saznali koja prava možete ostvariti:

 • oštećenje vida
 • oštećenje sluha
 • motoričke poremećaje
 • višestruka oštećenja
 • kroničnu bolest
 • psihičku bolest ili teškoće
 • teškoće u učenju (disleksija, disgrafija, ADHD)
 • ostala zdravstvena stanja i teškoće koje mogu utjecati na tijek studija

Koordinator za studente s invalidnošću:

 • poveznica je između studenata s invalidnošću s nastavnim i administrativnim osobljem Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i s Uredom za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu;
 • nastavnik je kojemu se studenti Hrvatskih studija mogu obratiti radi ostvarivanja svojih prava vezanih uz prilagodbu nastave i ispita te ostalih pitanja vezanih uz položaj studenata s invalidnošću;
 • kolega je koji radi na većoj senzibiliziranosti i profesionalnoj kompetentnosti sveučilišnoga osoblja za osobite potrebe studenata s invalidnošću.

Odluka o koordinatoru za studente s invalidnošću


Objavljeno: 10. 9. 2019. u 10:04
Uređeno: 23. 9. 2019. u 12:12
Ana Petak

Studenti koji žele ostvariti pravo na prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita dužni su javiti se Koordinatoru za studente s invalidnošću najkasnije do kraja prva tri tjedna nastave na početku nastavne godine, osim u slučajevima kada teškoća zbog koje zahtijevaju prilagodbu uvjeta nastane tijekom akademske godine.

Hodogram aktivnosti za studente koji imaju pravo na prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita

KOORDINATOR ZA STUDENTE S INVALIDNOŠĆU NA HRVATSKIM STUDIJIMA

  1. Prvi korak je dogovor sastanka s  Koordinatorom za studente s invalidnošću na Hrvatskim studijima, najkasnije do isteka prva tri tjedna nastave
  2. Sastanak se dogovara javljanjem na e-mail adresu: apetak@hrstud.hr, a u vrijeme dogovorenog termina sastajemo se u Savjetovalištu za studente (Zgrada HS, 1.kat, soba 104)
  3. Na sastanku se prikupljaju osnovne informacije o studentu i dobivaju osnovne informacije o mogućnostima i pravima, a studenti dobivaju upute o daljnjim procedurama za ostvarivanje tih prava te se upućuju na odgovarajuće kontakte
  4. Nakon razgovora s Koordinatorom na HS, studenti će još biti upućeni u Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu, a iz navedenog Ureda će biti upućeni Liječniku nadležnom za Hrvatske studije

   Više informacija o Postupniku

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS