Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Koordinatorica za studente s invalidnošću Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Koordinatorica za studente s invalidnošću: Ana Petak
E-mail: apetak@hrstud.hr

KONZULTACIJE:

 • prema dogovoru putem maila (apetak@hrstud.hr)
 • ZBOG IZVANREDNIH OKOLNOSTI MOLIM DA SE ZA SVE UPITE OBRATITE MAILOM
U čemu vam može pomoći Koordinatorica za studente s invalidnošću?

Ukoliko imate neku od sljedećih poteškoća koje može utjecati na tijek studija, javite se Koordinatorici za studente s invalidnošću kako biste saznali koja prava možete ostvariti:

 • oštećenje vida
 • oštećenje sluha
 • motoričke poremećaje
 • višestruka oštećenja
 • kroničnu bolest
 • psihičku bolest ili teškoće
 • teškoće u učenju (disleksija, disgrafija, ADHD)
 • ostala zdravstvena stanja i teškoće koje mogu utjecati na tijek studija

Koordinator za studente s invalidnošću:

 • poveznica je između studenata s invalidnošću s nastavnim i administrativnim osobljem FHS Sveučilišta u Zagrebu i s Uredom za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu;
 • nastavnik je kojemu se studenti FHS mogu obratiti radi ostvarivanja svojih prava vezanih uz prilagodbu nastave i ispita te ostalih pitanja vezanih uz položaj studenata s invalidnošću;
 • kolega je koji radi na većoj senzibiliziranosti i profesionalnoj kompetentnosti sveučilišnoga osoblja za osobite potrebe studenata s invalidnošću.

Odluka o koordinatoru za studente s invalidnošću

Brošura prava

Ured za studente UNIZG - informacije


Objavljeno: 10. 9. 2019. u 10:04
Uređeno: 23. 9. 2019. u 12:12
Ana Petak

Studenti koji žele ostvariti pravo na prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita dužni su javiti se Koordinatoru za studente s invalidnošću najkasnije do kraja prva tri tjedna nastave na početku nastavne godine, osim u slučajevima kada teškoća zbog koje zahtijevaju prilagodbu uvjeta nastane tijekom akademske godine.

Hodogram aktivnosti za studente koji imaju pravo na prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita

KOORDINATOR ZA STUDENTE S INVALIDNOŠĆU NA HRVATSKIM STUDIJIMA

  1. Prvi korak je dogovor sastanka s  Koordinatorom za studente s invalidnošću na Hrvatskim studijima, najkasnije do isteka prva tri tjedna nastave
  2. Sastanak se dogovara javljanjem na e-mail adresu: apetak@hrstud.hr, a u vrijeme dogovorenog termina sastajemo se u Savjetovalištu za studente (Zgrada HS, 1.kat, soba 104)
  3. Na sastanku se prikupljaju osnovne informacije o studentu i dobivaju osnovne informacije o mogućnostima i pravima, a studenti dobivaju upute o daljnjim procedurama za ostvarivanje tih prava te se upućuju na odgovarajuće kontakte
  4. Nakon razgovora s Koordinatorom na HS, studenti će još biti upućeni u Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu, a iz navedenog Ureda će biti upućeni Liječniku nadležnom za Hrvatske studije

   Više informacija o Postupniku

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS