Objavljeno: 21. 5. 2018. u 17:49
Uređeno: 8. 11. 2018. u 11:30
Maria Florencia Luchetti

U periodu od 12. do 16. ožujka 2018. Znanstveni zavod Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu sudjelovao je na prvom međunarodnom susretu Erasmus+ Staff Week u organizaciji Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, a  čiji je cilj bio ojačati suradnju s ne-europskim partnerima Sveučilišta. Zemlje podrijetla sudionika su Bosna i Hercegovina, Albanija, Kosovo, Crna Gora, Srbija, Mađarska, Republika Koreja, Ukrajina, Rusija, Njemačka, Sjedinjene Američke Države i Izrael.

Tom prilikom djelatnice Znanstvenog zavoda Hrvatskih studija prisustvovale su predavanjima i sudjelovale na radionicama čije teme su bile internacionalizacija obrazovanja, strateško partnerstvo i mogućnosti suradnje između Programa Erasmus+ i zemlje partnera, prednosti i izazovi projektnog rada te implementacija projekata i priznavanje kredita vanjskog studijskog razdoblja za studente.

Uspostavljen je kontakt s kolegama sa Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Mostaru, Sveučilišta u Magallanesu, Papinskog  katoličkog sveučilišta u Čileu (Pontificia Universidad Católica de Chile) i  čileanske Nacionalne agencije za znanstveno i tehnološko istraživanje (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT), te su razmotrene mogućnosti za suradnju.

Više informacija možete saznati na sljedećoj poveznici.

 

 

 

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS