Objavljeno: 21. 5. 2018. u 18:06
Uređeno: 23. 5. 2018. u 12:06
Maria Florencia Luchetti

U utorak, 20. ožujka 2018. dr. sc. Natasha Levak, djelatnica Znanstvenog zavoda Hrvatskih studija, održala je predavanje na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku.

Predavanje pod naslovom „Hrvati u Australiji“ bilo je usmjereno studentima 1. godine preddiplomskog studija ekonomije u okviru predmeta „Gospodarska povijest Hrvatske“. Studenti su iskazali veliko zanimanje za život Hrvata izvan domovine.

Osim toga, predstavnica Znanstvenog zavoda dr.sc. Natasha Levak razgovarala je s predstavnicima Sveučilišta u Dubrovniku vezano za mogućnosti suradnje između Hrvatskih studija i Sveučilišta u Dubrovniku.


Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS