Objavljeno: 21. 5. 2018. u 18:53
Uređeno: 28. 5. 2018. u 15:30
Maria Florencia Luchetti

U srijedu, 18. travnja 2018. polaznici Programa učenja hrvatskoga jezika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske posjetili su Hrvatske studije Sveučilišta u Zagrebu. Radi se o potomcima hrvatskih iseljenika koji dolaze uglavnom iz Južne Amerike, većina iz Argentine, Čilea, Perua i Bolivije, ali također i iz drugih zemalja, kao npr. Australije, SAD-a i Mađarske. Stipendisti uče hrvatski jezik u Croaticumu - Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

To je prvi u nizu susreta koji će se održati u okviru sporazuma o suradnji između Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Ciljevi ovog prvog susreta su bili upoznavanje, druženje, predstavljanje i razmjena iskustava o mogućnostima studiranja u Hrvatskoj i uspostavljanja kontakata između studenata i kolega iz različitih zemalja.

Aktivnosti su uključile obilazak institucije, studentskih službi i knjižnice te zajednički ručak kao nastavak druženja i umrežavanja između predstavnika nastavnog i stručnog osoblja Hrvatskih studija te stipendista Programa učenja hrvatskoga jezika.

Nekoliko polaznika Programa učenja hrvatskoga jezika pokazalo je interes za studiranjem na Hrvatskim studijima i ostanak u Hrvatskoj. Dogovoren je nastavak suradnje u formi radionica. Veselimo se našim budućim susretima i suradnji.

Više informacija možete dobiti na sljedećoj poveznici.

 

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS