Objavljeno: 31. 8. 2018. u 17:05
Uređeno: 4. 9. 2018. u 12:39
Maria Florencia Luchetti

Čast i zadovoljstvo nam je pozvati  Vas na međunarodnu stručno- znanstvenu konferenciju pod nazivom „Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država“ koja će se održati od 6. do 8. prosinca 2018. godine u Zagrebu.

U organizaciji skupa, uz glavnog organizatora koji je Institut za migracije i narodnosti (IMIN), sudjeluje i Znanstveni zavod Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. IMIN je znanstveno-istraživačka institucija s najdužim stažem u Republici Hrvatskoj, a i u širem okruženju u istraživanju unutarnjih, vanjskih migracija, nacionalnih manjina i hrvatske dijaspore.

Ovim skupom cilj nam je  promišljati o hrvatskom identitetu dvadeset sedam godina nakon osnutka hrvatske države, progovoriti o temeljnim društvenim pitanjima hrvatskog društva danas, komparirajući slične probleme država u okruženju, pitanja odnosa države, identiteta i hrvatske dijaspore, kao i Hrvata kao nacionalnih manjina, konstitutivnog naroda ili autohtone zajednice. Znanstveno-stručnim pristupom, u komparativnoj perspektivi znanstvenika i stručnjaka u regiji želimo potaknuti raspravu o odnosu nacionalnog, globalnog, europskog kroz prošlu, sadašnju i buduću perspektivu

Ovaj skup je svojevrsni nastavak međunarodnog stručno-znanstvenog skupa u organizaciji IMIN-a održanog krajem 2016. godine pod nazivom „Dijasporski i nacionalno manjinski identiteti: migracije, kultura, granice, države.“ Potreba za organizacijom ovakvog skupa javila se kao nužnost da se nakon četrdeset godina (prvi simpozij održan je 1976. godine) ispita što se to dogodilo s nekadašnjom „jugoslavenskom dijasporom“ i koliko su iseljenici doista bili uklopljeni u unificiranu nacionalnu definiciju Jugoslaveni ili su ipak nacionalni identiteti tražili put svog opstanka i egzistencije. Raspadom Jugoslavije pojavile su se i „nove nacionalne manjine“ dotadašnji konstitutivni narodi. Upravo komparativno promišljanje znanstvenika i stručnjaka u regiji o ovoj vrlo važnoj temi donosi višestruke koristi i znanja o nekadašnjoj zajedničkoj dijaspori, rađanju novih nacionalnih identiteta, položaju i statusu novih i „starih“, te autohtonih nacionalnih manjina.

Ovim skupom proširujemo istraživačka pitanja stavljajući u fokus identitet i demografski potencijal/perspektivu, migracije i ekonomiju, nacionalni identitet u globalizirajućem okruženju, identitet u odnosu na  migracijsku i izbjegličku krizu, nacionalni identitet naprama europskog identiteta i dr.

Pozivamo sve zainteresirane znanstvenike i stručnjake u Republici Hrvatskoj, hrvatskoj dijaspori, kao i znanstvenike i stručnjake u regiji da se prijave na skup koji će se održati od 6.-8. prosinca 2018. godine u Zagrebu. Konferencija ima međunarodni znanstveni odbor i međunarodne suorganizatore (eminentne znanstvene i stručne institucije iz  Hrvatske i zemalja u regiji).

Rok za predaju sažetaka je 20. rujan 2018. godine. Sažetak rada ne smije sadržavati više od 300 riječi. Može biti napisan na hrvatskom/slovenskom/srpskom/bosanskom jeziku i isti na engleskom jeziku.

 • Svoje prijave i sažetke molimo slati na e-mail adresu: MI@imin.hr

 • Predviđeno vrijeme za izlaganje je 15 minuta

 • Službeni/radni jezici skupa su hrvatski, srpski, slovenski, bosanski, engleski

 • Za prijavu teme potrebno je poslati naslov teme, sažetak do 300 riječi i 5 ključnih riječi na jednom od službenih jezika skupa i na engleskom jeziku

 • Sažetak treba poslati u Wordovom dokumentu, font TNR, veličina 12, jednostrukog razmaka između redaka i odlomaka

 • Knjiga sažetaka radova  bit će tiskana do početka rada konferencije

 • Nakon skupa bit će objavljen zbornik s recenziranim radovima

 • Za sudjelovanje na skupu potrebno je uplatiti kotizaciju od 50 Eura ili 350 kn na račun Instituta: HR7123900011100011476  (Hrvatska poštanska banka) svrha uplate: kotizacija MI

Okvirne teme za izlaganje na znanstvenom-stručnom skupu su:

 • Promjene i procesi u hrvatskim iseljeničkim (i drugih iseljeničkih zajednica s područja ex Jugoslavije) zajednicama  danas

 • Mogućnosti suradnje hrvatskog iseljeništva  s Hrvatskom: kultura, ekonomija, znanost.

 • Demografski aspekti iseljavanja

 • Iseljavanje mladih

 • Brain drain: iseljavanje visookoobrazovnih  stručnjaka

 • Migracije i razvoj Hrvatske

 • Migracije i izbjeglička kriza

 • Globalne migracije u 21.stoljecu

 • Faktori koji utječu na globalne migracije

 • Nejednaki učinci globalizacije i  utjecaj na migracije

 • Nacionalna država i globalne migracije

 • Kozmopolitska Europa i izazovi migracija

 • Mediteranska izbjeglička ruta i EU

 • Balkanska izbjeglička ruta i EU

 • Antiimigrantske stranke u EU

 • Doba izbjeglica  i politička filozofija nacionalnih država prema strancima

 • Dijaspora/dijaspore u doba globalizacije

 • Stranci ili slika Drugoga u globalno doba

 • Demografska dimenzija globalizacije i migracije

 • Regionalne migracije i gospodarski razvoj Hrvatske

 • Nacionalni naprama europskog identiteta

 • Brendiranje nacije

 • Etničko poduzetništvo

 • Hrvatski identitet i religija

 • Religijski identiteti

 • Useljavanje i integracija potomaka iseljenika u Hrvatsku

 • Povijest, stanje i perspektive hrvatskih nacionalnih manjinskih  i autohtonih zajednica

 • Manjine i nacionalne manjine u suvremenim društvima

 • Stare i nove nacionalne manjine

 • Rješavanje problema državljanstva u novonastalim državama

 • Hrvati u BiH

 • Položaj Hrvata u BiH

 • Hrvati kao konstitutivni narod

 • Hrvati u građanskom statusu ali bez nacionalno-manjinskih prava

 • Europska unija i nacionalni identitet

 • Virtualno i realno u informatičkom dobu

 • Dijasporski virtualni identiteti etničkih/nacionalnih grupa

 • Forme umrežavanja i identitet virtualnih dijasporskih zajednica

 • Značajke eurointegracijskih procesa na razvoj poduzetništva

 • Utjecaji migracija na regionalni razvoj

 • Feminizacija migracija

 • Uloga žena u migracijskim procesima

 • Migracije i žensko poduzetništvo

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS